banner2816

Ağustos Ayı Meclisi Pazartesi

Silivri Belediye Meclisi’nin Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nın I. Birleşiminin I. Oturumu, 01 Ağustos 2011 Pazartesi Günü gerçekleştirilecek.

Ağustos Ayı Meclisi Pazartesi
banner2818

Silivri Belediye Meclisi’nin 01/08/2011 Pazartesi tarihine rastlayan Ağustos Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 14.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M            :

1-      Silivri Çanta Fatih Mahallesi, 222 ada, 33 parsel (eski 6885 parsel) ile 228 ada 40 parsel (eski 6940 parsel) sayılı taşınmazlara ilişkin plan tadilatına yapılan itirazın görüşülmesi.

2-      Silivri Belediye Meclisinin 06/04/2007 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin kaldırılmasının görüşülmesi.

3-      Belediye kadrolarında derece değişikliğinin görüşülmesi.

4-      Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin 16. Maddesinin çıkarılması konusunun görüşülmesi.  

5-      Silivri Yolçatı Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.  

6-      Silivri Selimpaşa Mahallesi, 1030 ada 1 parseldeki 227,49 m2.lik taşınmazın, İl Özel İdare Müdürlüğüne devrinin görüşülmesi.

7-      Silivri B.Çavuşlu Mahallesi, 21 pafta, 1965 parseldeki 7.510,00 m2.lik taşınmazın, İl Özel İdare Müdürlüğüne devrinin görüşülmesi.

8-      Belediyeye ait Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1077 ada, 5 parseldeki 51 nolu bağımsız bölümün 1/2 hissesinin SGK’na tahsisinin görüşülmesi. 

9-      Silivri Çeltik Köyüne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.  

10-  Silivri Seymen Köyüne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.  

11-  Silivri Alipaşa Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.

12-  Belediyeye ait Piri Mehmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20 adresinde bulunan (48 ada, 150 parsel) binanın giriş katının 50. yıl sağlık ocağı olarak kullanılmak üzere yapılan tahsisin iptal edilmesi konusunun görüşülmesi.

13-  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

14-  Belediye Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konukevi Yönetmeliği revizesinin görüşülmesi.

15-  İlçemizde isimsiz cadde, sokak, park köprü ve benzeri yerlerin isimlendirilmesinin görüşülmesi.

16-  Mülkiyeti belediyeye ait Selimpaşa Mahallesi, 192 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın satışının görüşülmesi.

17-  Mülkiyeti belediyeye ait Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1419 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın satışının görüşülmesi.

18-  Belediyeye ait taşınmazların takas edilmesinin görüşülmesi.

19-  5747 Sayılı Yasa ile Silivri belediyesine bağlanan Gümüşyaka, Çanta ve Selimpaşa Belediye personelinin, belediyeye bağlanmadan önceki ikramiyelerinin görüşülmesi.

YORUM EKLE

banner2759

banner2252

banner2588