banner2765

Kent Konseyi, 21. Türkiye Kent Konseyleri Platformu toplantısına katıldı

Silivri Kent Konseyi Başkanı Oğuz Özyaral ve yöneticileri, 25-26 Şubat tarihlerinde Muğla’nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen 21. Türkiye Kent Konseyleri Platformu toplantısına katıldı.

Kent Konseyi, 21. Türkiye Kent Konseyleri Platformu toplantısına katıldı

Türkiye Kent Konseyleri Platformu toplantısının 21.si 25-26 Şubat tarihlerinde Muğla’nın Milas ilçesinde gerçekleştirildi. Silivri Kent Konseyi Başkanı Oğuz Özyaral ve yöneticileri de toplantıya katılım sağladı. Toplantıda Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun dönem başkanlığı değişimi gerçekleştirildikten,

-Kent Konseylerin Anayasa Değişikliği Sürecinde Yeri ve Rolü Ne Olmalıydı?

-Anayasa değişikliği sürecinde uygulanacak yöntem ne olmalıydı?

-Kent Konseyleri ve anayasa değişiklik süreci ilişkisinde katılımcı demokrasi perspektifinde İçerik/DayanaK’Bağlam Ne Olmalıydı?

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Hazırlanan Doğal Sit Alanları İle İlgili Yönetmelik Değişikliğinin Sonuçları

konuları üzerine konuşmalar ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

2 günlük toplantı sürecinin ardından tüm katılımcılarla birlikte Milas turu yapılarak program sona erdi.

MİLAS KENT KONSEYİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 21. Genel Kurulu, Milas Kent Konseyinin ev sahipliğinde 25-26 Şubat 2017’de gerçekleşmiştir.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu Sonuç Bildirgesi;

1. Anayasa metinleri toplumsal uzlaşım metinleridir. Bu anlamda toplumun tüm kesimleri ve kurumları tarafından etraflıca tartışılması ve demokratik katılımla oluşturulması gerekmektedir.16 Nisan 2017 tarihinde halk oyuna sunulan anayasa değişikliği metni, söz konusu demokratik süreçler işletilmeksizin, OHAL koşulları altında hazırlanmıştır. Türkiye Kent Konseyleri Platformu'nu oluşturan Kent Konseyleri olarak anayasa değişikliği metninin getirdikleri ve götürdükleri üzerine halkımızı bilgilendirmek konusunda kendimizi sorumlu hissediyor ve bu sorumluluğu yerine getirme konusunda Kent Konseylerini göreve çağırıyoruz.

Hukuk dışı, anti demokratik uygulamaların ülkemizi yeni olumsuzluklara sürükleyeceğini vurguluyor; demokratik kurumlara, üniversitelere, basına ve seçilmiş temsilcilere yönelik uygulamalardan duyduğumuz kaygının altını çiziyoruz.

Kent Konseyleri, yerel demokrasinin güçlenmesini, uzlaşı kültürünü, ortak aklı ve demokratik katılımı esas alan yerel yönetim mekanizmalarıdır. Kent Konseyleri gelişmiş demokrasi koşullarında, çoğulcu ortamlarda oluşur ve yaşarlar. Bu anlamda tekciliği ve katı merkeziyetciliği reddederler.

2. Ülkemizde uygulanan çevre politikaları tarihi, kültürel ve doğal olmak üzere, koruma altındaki tüm alanlarımızı ve yaşam hakkımızı tehdit etmektedir. Çevre konusunda tarihi, kültürel ve doğal varlıklarımızın gelecek nesillere bırakılması için kent konseyleri olarak verilen mücadeleleri her şartta destekliyor ve yanında yer alıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projelendirilen doğal sit alanları derecelendirme değişikliğine ilişkin, Türkiye'nin 20 bölgesindeki hazırlıkların derhal geri çekilmesini; yapılacak hazırlık çalışmalarının bilimsel normlara, planlama ilkelerine uygun, bütüncül ve katılımcı bir yaklaşımla yapılmasını istiyoruz. Bunun sonucu olarak yerel yönetimler başta olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşları, ülke menfaatini ve geleceğini göz önünde bulundurarak karar vermeye davet ediyoruz.

YORUM EKLE

banner2251

banner2755

banner2588