banner2765

Kiptaş Silivri Konutları'nda teslimler devam ediyor

Kiptaş tarafından imal edilen Silivri 2.Etap Projesinde yeralan konutlar teslime hazır hale getirildi. Proje kapsamında A 26 Blok konutlarının teslimatları bugün yapılacak...

Kiptaş Silivri Konutları'nda teslimler devam ediyor
Şirketimiz tarafından imal edilen  Silivri 2.Etap Projesinde yeralan konutunuz teslime hazır hale getirilmiş bulunmaktadır.
 
Hak sahibi olduğunuz konut; Teslim programında yer alan tarihte inşaat mahallinde teslim edilecektir. Teslimatın güvenli ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için hak sahiplerinin teslim programında yer alan tarihlere riayet etmeleri gerekmektedir. Hak sahibi,  konutunu teslim almamış olsa bile  30.11.2011  tarihinden itibaren Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri gereğince site ortak giderlerini ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
 
Konutlar; bulunduğu yerde ve müştereken imza edilen “Konut Durum Tespit Teslim Formu” ile teslim edilecektir. Hak sahibi konut içerisinde müştereken tespit edilen eksik ve kusurların haricinde eksik ve kusur varlığı iddiasında bulunamaz. Teslime gününde gelmeyen,  temerrüde düşmüş hak sahiplerinin konutların içerisinde malik tarafından varsayılacak eksik ve kusurlardan şirketimiz sorumlu olmayacaktır.  Hak sahibi, müştereken imzalanan Konut Durum Tespit Teslim Formu sabit eksik ve kusurların giderilmesi için konutunu öngörülen süre içerisinde hazır bulundurmaması halinde bu eksikliklerin giderilmesini şirketimizden talep edemeyecektir.
 
Şirketimiz; temerrüde düşmüş hak sahiplerinin, en geç 30/11/2011 tarihine kadar konutlarını teslim almamaları halinde, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi çerçevesindeki haklarını  kullanmayı saklı tutar.
 
Konutunuzun zorunlu olarak yapılması gereken elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri ile ilgili olarak;
 
 
Elektirik,su ve doğalgaz abonelikleri site yönetimi tarafından toplu olarak yapıldığından , bu bedellerin belirtilen site yönetimi hesap numarasına ödenmesi ve Ek-3’te sunulan vekaletname örneğinin (Noter tarafından düzenlenmiş) yönetime teslim edilmesi gerekmektedir. Bu işlemleri yapmayan maliklere anahtarı ve meskeni verilmeyecektir.
 
Dairenizin teslim alımı safhasında Elektrik, Su ve Doğalgaz sayaçlarını mutlaka görünüz ve tüketim değerlerini Konut Durum Tespit Teslim Formuna yazınız aksi halde aşağıda anılan kurumlardan gelecek geçmişe ait tüketim faturalarının ödemesinde malik sorumlu olacaktır.

YORUM EKLE

banner2250

banner2755

banner2588