banner1503
banner2221
Hasbi Demirtaş
Hasbi Demirtaş
Hasbi Demirtaş
banner1880
Yazarın Makaleleri
Yüreğinin Götürdüğü Yere Git
Kaybettiklerimiz ardından hayıflanarak zamanı tüketirken gelecekte yaşamak ve yapmak istediklerimizi de tükettiğimizin farkında mıyız? Yaşanmışlıkları geride bırakmadığımız süreç, gelecekteki mutluluğumuzun ve beklentilerimizin elimizden...
YALNIZLIK
Yalnızlık, kişinin ruh haleti ile çevreden ve toplumdan kendisini soyutlayarak iç dünyasına çekilmesi anlamında açıklanabilir. En büyük yalnızlık insanın kendi içinde yaşadığıdır. Günlük hayat içinde sosyal sıkıntılara daha fazla...
En büyük kötülük, en yakınından gelir
Evrenin iki zıt gücü iyi ve kötü. Evren, bu iki zıt gücün birliği olarak var olmasını sürdürürken, bazen iyi bazen de kötü evreni yöneten güç olmaktadır. Yaşanılan zamanda egemen olan güç, aynı zamanda insana ve yaşadığı dünyaya...
Var Olmak, Bir Umut, Bir Işık, Bir Aşktır
Duygusuz olmak kadar dünyada lakin derd yok; Öyle salgınmış ki me'lun: Kurtulan bir ferd yok! Kendi sağlam... Hissi ölmüş, ruhu ölmüş milletin! İşte en korkuncu hüsranın, helakin, haybetin! Mehmet Akif Ersoy VAR OLMAK, BİR UMUT, BİR...
Aşk ve Muhabbet Gönüllerinizden Eksik Olmasın
Hayat karşınıza, baş edebileceğiniz sıkıntılardan daha fazlasını çıkarmışsa eğer, bunlardan çıkarılacak derslere odaklanın. Kafanızdaki soruların cevaplarını çok uzaklarda aramaya gerek yok. İçsel sesinizi, yüreğinizin sesini dinleyin....
Fedakârlık
İnsanın sahip olduğu, değer verdiği şeyleri seve seve feda etmesi, göze aldığınız değerli şey ile bulunduğunuz nokta arasındaki karşılaşabileceğiniz her türlü zorluğa göğüs gererek davası uğruna sebat edip bedel ödemektir, kendi...
Yalnızlık
Gerçek dostlar yıldızlar gibidir; Karanlık çıkınca hayatınızda ilk onlar parlar ve size ışık olurlar. Yalnızlık; kişinin yaşadığı çevresiyle ilişkisinin kesilmesi, yakınında iç âlemini paylaşacak kişi veya kişileri bulamaması,...
Hayalini Gerçekleştirmek İstiyorsan
Düşüncenizde neye odaklanırsanız, yaşamınızda onu çoğaltır ve gelecekte ön görmüş olduğunuz istediklerinizin temelini atmış olursunuz. İçinizde neyi daha çok istediğinize odaklanıp, o noktada düşüncelerinizi beslerseniz, dışınızda...
Eşler Arasında Doğru İletişim
İletişim, ortak simgeler yoluyla anlam yayma etkinliği, bilgilerin, duygu ve düşüncelerin her türlü yolla bir başkasına aktarılması, kişiler arasında karşılıklı etkileşim süreci ve güçlü bir silahtır. İletişimin en büyük düşmanı...
Cömertlik
Sosyal çevremizde, ailemizde, iş ortamında, birlikte yaşamayı kolaylaştıran, insani ve islami değerlerimizi ön plana çıkaran, hülasa İnsanları insan yapan, sevdiren, mutlu kılan meziyetlerden biri şüphesiz cömertliktir. Bu meziyetleri şiar...
Birlik ve Beraberlik
İnsan toplum içinde yaşayan sosyal bir varlıktır. Sosyal bir varlık olması, insanın tek başına yaşayamayacağı anlamına gelir. Sosyal bir varlık olan insanın, sosyalleşebilmesi için toplum şarttır. Toplum içinde, bulunduğu topluma entegre...
Eşler Arasında İletişim
Hukuki anlamda evlenme, bir kadınla bir erkeğin iradelerinin tam ve sürekli bir yaşam ortaklığı kurmak üzere, hukukun aradığı koşullara uygun olarak birleşmesidir. Bu birleşmeden doğan evlilik birliği ise kendine özgü bir anlam ve niteliği...
Önyargılarımız
Sosyal ilişkilerimizde davranışlarımız yaşamımızı etkileyen ve belirleyen etmenlerdir. Beşeri ilişkilerimiz genellikle edindiğimiz ilk bakış, ilk yargı ve önyargı ile şekillenir, ifade bulur. Başka şahıslara veya gruplara karşı haksız,...
Yaratılmışı Severiz Yaratandan Ötürü
İnsan, yaşam içerisine kendi varlığını devam ettirirken çevresiyle sürekli iletişim kuran, bu etkileşim içerisinde çevresini etkileyen ve aynı zamanda çevresinden etkilenen bir varlıktır. Bu süreçte oluşan ortak paylaşımlar, toplumsal...
Yaşama Hürriyeti
Bireyin insan olarak yaratılmış olmaktan doğan haklarına evrensel ifade ile insan hakları kavramı izafe edilebilir. Tüm insanlar hak, saygınlık ve yaşamsal anlamda eşit ve özgür olarak doğarlar. Ulus, ırk, etnik köken, din, dil ve cinsiyet...
Hayat Bir Yolculuktur…
Hayat; dünyaya gelişimizle başlayan, bir fani olarak göçüp gitmemize kadar süren zaman içindeki yolculuktur. Var olduğumuzu her dem hissederek hayata tutunmak, varlığımızı kanıtlamaya çalışmak, hayatın doğallığı içinde her anı anlamlandırarak...
Ben değil biz olmak
Birden fazla olmak, çoğalmaktır. Nicelikten öte nitelikli çoğalmaktır. Çoğalmak güç verir insana. Kendinden emin olmaktır. Yaşama geniş perspektiften bakmak, bakabilmektir. Sevgimizi daha çok insana ulaştırmaktır. Yüreğimizdeki sevgi ışığının...
Affetmek Hoşgörü ve Erdemdir
Affetmek: bağışlamak, hoşgörü ile karşılamak, mazur görmektir.  Bazen eşimizin, dostumuzun, arkadaşımızın, yakınımızın bizi inciten, rencide eden davranışlarını affetmekte zorlanırız. İçimizde izleri derin olan davranışların...

banner948

banner2166