banner3088

Bir dünya olsaydı…

Mesela böyle gökyüzünden çocuk gülüşlerin yağdığı, sevinçlerin uçurtma gibi özgür olduğu, karınları tok gözlerinin içi pırıl pırıl geleceğe umutla dolu, bakışları tebessüm dolu oduğu ve özgürce yaşayabildikleri bir dünya…

Mesela gözyaşları sadece düştüğünde geçici bir acıyı yaşadığında aktığı, uçurtmaları bulutlardan yüce, özgür oldukları bir dünya… Rengârenk balonlarla gülümsemelerin gökyüzüne uçuştuğu bir dünya…

Mesela çok isterdim bütün dünya çocuklarına yemek yapmayı, menülerinde bir tutam huzur, bir tutam sevinç, bir tutam sevgi, çokça merhamet, bir o kadar da umut, çokça güven ve olabildiğince özgürlük olduğu bir dünya masasında onları izlemek… Mutlulukları ekmek kırıntıları gibi her yere dağılmasını…

Mesela hiçbir çocuğun yargılanmadığı, cezalandırılmadığı, hırpalanıp incinmediği, istismarın ve tecavüzün söz konusu bile olmadığı bir dünya…

Mesela hiçbir annenin zamansız ve acımasız bir şekilde yavrusundan ayrılmadığı, yaşarken cehennemi görmediği bir dünya…

Mesela herkesin barış içinde olduğu, ırk, renk cinsiyet, dil, din, siyasi görüş, etnik köken, mülkiyet ayrımı vs. ayrımcılık suçlamasıyla karşılaşmadığı, basmakalıp olan insani düşüncelerin yer almadığı bir dünya…

Mesela siyasi, diplomatik ve ülke çıkarları, para için cana kıyılmadığı, devletlerin barış içinde çözümler üreterek anlaştığı bir dünya…

Mesela insanın değerlerini ön planda tutan öncelik o olan adaletli ve barış dolu bir dünya…

Mesela yoksulluk ve açlık olmadığı, insanların demokrasiden uzak yaşamadığı, sosyal ve ekonomik yoksul olmadığı bir dünya… Genel olarak ele alırsak tablo çok acı gerçekten, çocuklar açlıkttan ölüyor, o çocuklara hiç mi güneş doğmayacak, mezhep kavgaları hiç mi bitmeyecek o çocukların karınları hiç mi doymayacak… Bütün bunların yaşanmadığı bir dünya…

Mesela bir çocuğun “Çocukları küçük mermilerle öldürürler değil mi anne’’ demediği,  savaşı hiç tanımayacak bir çocukluk vaad eden bir dünya…

Son 10 yılda iki milyona yakın çocuk savaşlarda acı çekerek veda ettiler görmedikleri tanımadıkları yaşama… Dört milyondan fazla çocuk ise sakat kalmıştır, sayılar bu öyküyü anlatmaya yeterli değildir… Bunlar sadece bir kaçı, öksüsüz kalanlar, büyüklerin yaptıkları için yitirilen onca çocukluk. Oysaki bütün çocukların, çocuk hakları sözleşmesinde de belirtildiği üzere rengi dini ve etnik kökeni ne olursa olsun ve nerede yaşarlarsa yaşasınlar önemleri ve hakları eşittir. Ama sadece prosedür !!!

Aslında insanlar ölmüyor, öldürülüyor! Ülkemizde dahi! Terörist eylemlerin insani olarak hiçbir haklı gerekçesi yoktur! Dolayısıyla cinayetlerin ve savaşların da yoktur ama bunları destekleyenlerin ve göz yumanlar olduğu sürece cinayetlerin işlenmediği ve savaşın yaşanmadığı bir gün bile olmayacaktır yeryüzünde…

Terörizm, güçsüzlüğün, çaresizliğin ve cehaletin ifade şeklidir. Çünkü terör, inanç ve cehaletle beslenir. İnsanlık adına çifte bir standarttır bu aslında. Güçlüysen, akıllıysan, gelişmişsen senin hayatın değerli ama zayıfsan, cahilsen hayatının hiçbir önemi yok. Böyle çifte standart olduğu sürece yeryüzünde terör ve savaş hüküm sürecek demektir. Bilgi toplumları terörün hiçbir şekilde çözüm aracı olmayacağının farkındadırlar. Bu aynı toplum bilinçli olmasına rağmen kendi canı yanmadığı sürece gereken duyarlılığı gösteremezler. Evrensel boyutta terörün önüne tamamen geçilmeyecek gibi ama azaltılabilir kanaatindeyim. Evrensel barışla, evrensel adaletle ve en önemlisi toplumsal bilinç farklılıklarımızı azaltarak… Bunu da her şeyin başı olduğu gibi eğitimle yapmalıyız…

Terörün amacı bir ülkenin ekonomik, toplumsal, anayasalarını yıkmak için kasten ve bilerek yapıldığı bir gerçektir. Bunlar aynı zamanda insan canını hedef alan bir örgüttür. Eğitim düzeyini artırarak bunun önüne geçilebilinir inancındayım. Pusuya düşürerek kahpece öldürülen Astsubay ve Uzman Çavuş gibi vatani görevi için uyumayan nice askerler…

Huzurlu olmamız için çalışan emniyet güçlerinin korkuyla göreve gitmeleri ne kadar acı ve üzücü… Oysaki sadece emniyeti sağlamaları gerekirken canlarından olup öksüz çocuklarını eşlerini haksız bir şekilde adaletsiz bir ölümle bırakıp gitmelerine vesile olan terörü kınıyorum…

Babasının tabutu başında “Böyle olmamalıydı baba” diyen şehit evladı, evet böyle olmamalıydı, dünya sizin gülüşünüze göre tasarlanmalıydı, küçücük benliğinize ateş yakarak değil! Size büyüklerin menfaatleri ve çıkarları için, günahlarını ödeterek değil!

Can kaybımız çok olduğu bu günlerde, söylenecek söz var mıdır ki bu acıyı anlatacak?

Vatanî görevini yapan tüm evlatlarımıza dualarımızı eksik etmeyelim. Ailelerinden zamansız koparılıp öldürülen şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı dilliyorum…

YORUM EKLE

banner3205

banner3212

banner2252

banner3196