banner3088

Aliçetinkaya’ gitti Başkomutan geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İsim Tespit Komisyonu tarafından alınan kararla, Ali Çetinkaya Caddesi’nin ismi “Başkomutan Caddesi” olarak değiştirildi. Sokak isimlerine yönelik vatandaş tepkileri sürüyor.

Aliçetinkaya’ gitti Başkomutan geldi

SİLİVRİ'nin en önemli bölgelerinden olup Kurtuluş Savaşı Komutanlarından Ali Çetinkaya'nın ismini taşıyan cadde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İsim Tespit Komisyonunun kararına istinaden "Başkomutan” olarak değiştirildi. Silivri mahalle ve köylerindeki isim değişikliklerine itiraz eden  vatandaşlar, bu karara karşısında da tepkilerini gösterdiler. Bir dönem İstiklal Mahkemeleri Başkanlığı ve CHP Milletvekilliği görevlerinde bulunan Ali Çetinkaya'nın ismini taşıyan caddenin "Başkomutan” olarak değiştirilmesinin siyasi bir karar olduğuna yönelik görüşler ağırlıkta.

ALİ ÇETİNKAYA KİMDİR

Ali Çetinkaya (d. 1878, Afyon - ö. 21 Şubat 1949, İstanbul), asker ve siyaset adamıydı.Kurtuluş Savaşı'nda Ayvalık'ta ilk direnişi örgütledi, Cumhuriyet döneminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yaptı.


Afyon Rüştiyesi'nde ve Bursa Askeri İdadisi'nde okudu. 1898'de Mekteb-i Harbiye'yi bitirdi.Makedonya ve Arnavutluk'ta çetecilere karşı yapılan savaşlara katıldı.1907'de Manastır'da ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi ve cemiyetin örgütlenmesinde rol oynadı. II. Meşrutiyet'in ilanından (1908) sonra Bulgar çetecilerine karşı gönderilen güçlerin komutanlığını yaptı. Trablusgarp Savaşı'nda (1911-12) Derne'de İtalyanlara karşı çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nda Irak, Kafkasya ve Makedonya cephelerinde görev aldı. 1917'de Kaymakam (yarbay) oldu. Mondros Mütarekesi'nin (30 Ekim 1918) ardından Ayvalık bölgesindeki 72.Alay Komutanlığı'na atandı. 29 Mayıs 1929'da Ayvalık'ı işgal eden Yunanlılara karşı ilk direnişi başlattı ve halkın da direnişe katılmasını sağlayarak Ayvalık cephesini oluşturdu.

Ocak 1920'de İstanbul'da toplanan son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na Afyon mebusu olarak katıldı. İngilizlerin 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal etmelerinden sonra Malta'ya sürüldü. 1921'de serbest bırakılan Çetinkaya, Ankara'ya gitti ve Afyonkarahisar Milletvekili olarak TBMM'ye katıldı, Müdafaa-i Hukuk grubunda yer aldı. Halk Fırkası'nın (sonradan Cumhuriyet Halk Partisi) Meclis Grubu Başkan Vekilliğini yaptı. 1925'te TBMM'de tartıştığı Ardahan Milletvekili Halit Paşa'yı vurdu. Aynı yıl Ankara İstiklal Mahkemesi Başkanlığına getirildi. Bu mahkeme, 1926'da Mustafa Kemal'e İzmir'de düzenlenen suikast ile ilgili görülen Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TPCF) kurucuları ile eski İttihatçıları da yargıladı. Bu eylemleriyle önemli eleştiriler aldı.

Çetinkaya 16 Şubat 1934'te Bayındırlık Bakanlığı'na atandı ve bu görevi 3 Nisan 1939'a değin, 6. ve 7. İnönü, l. ve 2. Bayar, l. Refik Saydam hükümetlerinde sürdürdü.3 Nisan 1939'da kurulan 2. Refik Saydam hükümeti döneminde ilk kez oluşturulan Ulaştırma Bakanlığı görevine getirildi. 20 Kasım 1940'ta bu görevden ayrılan Çetinkaya,ölümüne kadar Afyonkarahisar Milletvekilliğini sürdürdü.

 

Hürhaber

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2012, 11:49
YORUM EKLE

banner3092

banner3205

banner3212

banner3153

banner3196