banner3088

Şoförler Odasının kongre tarihi belirlendi

Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurul ilanını gerçekleştirdi. Buna göre şoför ve otomobilciler yeni dönem yönetimlerini de belirleyecekleri kongrelerinin ilk birleşimini çoğunluk şartıyla 2 Mart'ta, ikinci oturumu da çoğunluk aranmaksızın 10 Mart'ta Mega Saray'da gerçekleştirecek.

Şoförler Odasının kongre tarihi belirlendi

Mevcut Başkan Recep Akıncı'nın dışında bir süre önce Başkan Vekilliği görevinden ayrılan Aliş Eren'in de adaylığını ilan ettiği Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası genel kurul gündemi şöyle:

Odamızın 2018 yılı Olağan Genel Kurulu, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 42'inci Maddesine gereğince aşağıdaki gündem maddeleriyle 02 Mart 2018 tarihinde Cuma günü saat 11.00'de E-5 Karayolu Üzeri Bölge Trafik Karşısı Gökkuşağı Marketinin Üstü Mega Düğün ve Toplantı Salonları (1'ci Salon) Silivri/İstanbul adresinde yapılmasına, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının aynı gündem maddeleriyle 10 Mart 2018 tarihinde Cumartesi günü saat 11.00'de E-5 Karayolu Üzeri Bölge Trafik Karşısı Gökkuşağı Marketinin üstü Mega Düğün ve toplantı salonları (1'ci Salon) Silivri/İstanbul Adresinde yapılacaktır.

Oda üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları önemle duyurulur.

Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1-Yoklama ve açılış

2-Başkanlık Divanının teşekkülü

3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

4-Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi

5-2014-2015-2016-2017 Yılları dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

6-2014-2015-2016-2017 Yılları dönemine ait Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

7-2014-2015-2016-2017 Yılları dönemine ait Bilanço gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi

8-2014-2015-2016-2017 Yılları dönemine ait Bilanço gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi

9-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası 10-2018-2019-2020-2021 Yılları çalışma programı ile bu programda yer alacak olan üyelerin mesleki eğitim, teorik ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi incelemek, aynen veya değiştirerek kabul kabulü veya reddi

11-Oda Başkanı, Başkan vekili ve Denetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları yolluk ve konaklama (yurt içi ve yurt dışı harcırahların) ücretlerinin tespit edilmesi

12-5362 Sayılı Kanundaki sınırlar içinde; Oda'nın imkanları nispetinde öncelikle odanın faaliyet alanı ile ilgili branşta olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirin 10'unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin kabulü veya reddi

13-Bağlı olduğu Birliğin muvafakati, alınmak şartıyla odanın kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım satımı ile gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar vermek. Bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi

14-Birliğin muvafakati alınmak kaydıyla oda üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek ve amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurulmasına karar vermek ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

15-Dilek ve temenniler

16-Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

17-Kapanış.

Hürhaber

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2018, 16:55
YORUM EKLE

banner3205

banner3211

banner2250

banner3196