banner3088

Çinakop yağmalaması sürüyor!

Evet, hiç abartmıyorum, bunun adına ben yağmalama diyorum. Devlet çıkarmış olduğu 3/1 Tebliğine ve yasaklarına tamamen sahip çıkamıyor! Bir süre önce sivil toplum kuruluşları, kıyı balıkçıları, dürüst gırgırcılar (!) amatör balıkçılar ve duyarlı halkımızın desteği ile birçok balık türlerindeki değişiklerin yanı sıra çinakop balığının boyu 20 cm çıkartılmış ve endüstriyel teknelere 24 metre yasağı getirilmiştir.

Bu karar kamuoyunda çok tartışıldı ve çoğunluk tarafından nispetten kabul edildi ancak TV, gazete ve sanal haber kanallarında bu tebliğe karşı çıkanlar ve bu yasaklara uymayacaklarını deklare edenler, bugün ne yazık ki o sözlerini gerçekleştirmiş görünüyorlar! Yer gök, limit altı çinakop ve defneyaprağı ile kaynıyor.

Kilosu 7 TL 1,5 kilosu 10 TL!

Haber kanallarında halka ucuz balık yedireceğini söyleyen balıkçılar hakikatten bunu yaptılar (!) Hem öyle bir yaptılar’ki poşeti kapan halk; limanlara balık hallerine koşuyor. Çarşı, pazar, mahalle araları, köşe başları her yer 13-14 cm boylarında faturasız, fişsiz kayıt dışı satılan çinakop kaynıyor!

İşin en garip ve kabul edilemez tarafı, denizlerimizde binlerce kasa yakalanması yasak olan balık yakalanıp uluorta satılırken; Tarım ve Köy işleri Bakanlığının amatör olta balıkçılarına getirdiği limit yasakları ve bunun peşine düşen güvenlik görevlilerin çifte standart uygulamasıdır...

Yasak dönemde avlandığı veya limit altı balık tuttuğu için veya evinin geçimine katkı olsun diye tuttukları (bir adet dahi olsa) balıkları sattıkları gerekçesiyle bazı emekli amatörlere hatırı sayılır büyüklükte ceza kesilirken... diğer taraftan endüstriyel teknelerin tuttuğu yüzlerce, binlerce ton limit altı balıkların pazarlama zincirinde hiç kimsenin ceza yememesi veya sermayenin çok altında; amatörlere kesilen ceza gibi komik bir ceza verilmesi oldukça manidardır. Kaçak ve limit altı yakalanan balığın %10 u verilen cezayı karşılıyorsa %90 kar olan kaçak avcılığın önünde kimse duramaz!

En işlek caddelerin köşe başlarında el arabalarında, çarşı pazar tezgahlarında kamyonetler ile mahalle aralarında limit altı kaçak yakalanmış balıkların satılmasının işin ekonomik boyutundan çok, amaçlarının tamamen halkımıza ucuz balık yedirmek (!) olduğunu söyleyen endüstriyeller; Tarım ve Köy işleri Bakanlığının 3/1 tebliğine bu gerekçe ile uymadıklarını da her fırsatta söylüyorlar.

Ancak Facebook’un sihirli sayfalarında ve bazı forum sitelerinde balığın para yapmamasından yakınanların yine aynı kişilerden oluşması, yukarıdaki fikirleri ile tezat oluşturmakta ve savundukları fikirlerin aslında bir kandırmacadan ibaret olduğunu göstermektedir!

Ne diyelim;

Devlet gücünü ve tebliğini “HİÇ” ederek tamamen halka ucuz balık yedirme gayreti içinde olan ve bunların uzantısı Pazar dağılımını gerçekleştiren emekçi kardeşlerimizi ve ne olup bittiğinden habersiz gidip bu minik balıkları satın alıp tüketerek endüstriyellerin yükünü hafifleten duyarlı (!) halkımıza helal olsun!

&&&

Ekonomik değerinin beş katı masraf ederek Boğaz’da ve Marmara’da çinakop tutan Amatör Olta Balıkçıların tuttuğu balıklarda gözü kalan ve bunu her defasında dile getiren (!) binlerce ton limit altı balık tutan yarı profesyonel veya tam profesyonel tekne sahiplerini Allah'a havale ediyorum. Onların kendi günahlarını affettirmek için (istisnalar hariç) daha henüz olta atmasını dahi beceremeyen amatör olta balıkçıları ile kendilerini mukayese etmeleri; kendi vicdanlarını rahatlatmaya yetmeyecektir!

İstanbul’un hemen her yerinden gelen ihbarlar gibi 8 Kasım 2012 günü Silivri’nin E-5 karayolu tünel başlarında, Kipa önünde, Perşembe pazarı başında uluorta bağırarak 13-14 cm ve daha küçük defneyapraklarını görünce; iki üç yıldır mücadelesi verilen çinakop yasağında bir arpa boyu yol alınamadığını gördüm.

Tüm bunları toplayıp çıkardığımızda söz konusu 3/1-3/2 tebliğine diretmeden uyan, devletin bakanlığına ve güvenlik güçlerine zorluk çıkarmayan insanlar ile tamamen halka ucuz balık yedirmek için her türlü cezayı yemeğe göğüs germiş 24 metre derinlik ve limit altı balık yasağına uymayan fedakar balıkçıları görüyoruz. (!)

Bürokrasiyi aşamayan ve uygulanamayan tebliğler, balıkçıların kendi aralarındaki rekabet gücünü ortadan kaldırıyor. Makine ve ekipman gücü olmayanlar devletin koyduğu yasaklara takılırken, makine ve ekipman gücü olanlar, hem meslektaşlarının, hem devlet güçlerinin karşısında baskın çıkıyorlar. Yani kısaca eski tas eski hamam... Önümüzdeki seçimlerde oy kaygısı yüzünden olsa gerek (!) maalesef bazı kuralların çiğnenmesine göz yumuluyor...

Binlerce ton çinakop’un vebali; sözde halkı düşünenlerin ve bunlara göz yuman bürokrasinin boynuna olsun...

M.Talip Girgin

 
YORUM EKLE

banner3205

banner3197

banner3153

banner3196