Girişimlerin yüzde 93’ü sabit genişbant bağlantı kullandı

Girişimlerin yüzde 93’ü 2021 yılında İnternete erişimde sabit genişbant bağlantı kullandı.

Girişimlerin yüzde 93’ü sabit genişbant bağlantı kullandı
banner3909
banner4336

Girişimlerin yüzde 93’ü 2021 yılında İnternete erişimde sabit genişbant bağlantı kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını paylaştı. Buna göre, 2021 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı yüzde 95,3 oldu. İnternete erişim oranı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; bu oranın 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 94,7, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 98 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99,9 olduğu görüldü.

Girişimlerin yüzde 93’ü 2021 yılında İnternete erişimde sabit genişbant bağlantı kullandı. Bu girişimlerin abone oldukları en yüksek İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında; girişimlerin yüzde 9,7’sinin 10 Mbit/s hız altında, yüzde 62,2’sinin 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 28,1’inin ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandığı tespit edildi. Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimlerde, 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullananların oranı 2020 yılında yüzde 37,6 iken bu oran 2021 yılında yüzde 47,7’ye yükseldi.

Web sitesine sahip girişimlerin oranı yüzde 49,4 oldu

Web sitesi sahiplik oranı, 2021 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yüzde 49,4 oldu. Web sitesi sahiplik oranı, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 91,4 olup bunu yüzde 67,6 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 45,1 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

Girişimlerin yüzde 34,6’sı sosyal medya uygulamalarını kullandı

Sosyal ağları, blogları veya mikro blogları, multimedya paylaşım sitelerini ve wiki bazlı bilgi paylaşım sitelerini kullanan 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin oranı, 2021 yılında yüzde 34,6 oldu. Sosyal ağlar, yüzde 93,6 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en fazla tercih ettiği sosyal medya uygulaması oldu. Bunu yüzde 65,9 ile multimedya paylaşım siteleri, yüzde 29,6 ile girişimin blogları veya mikro blogları ve yüzde 6,8 ile wiki bazlı bilgi paylaşım siteleri izledi.

E-satış yapan girişimlerin oranı arttı

Girişimlerin 2020 yılında e-satış yapma oranı, 2019 yılına göre 2,7 puan artarak yüzde 12,5 oldu. E-satışlar; İnternet (web siteleri ya da mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre e-satış yapma oranı, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 11,6, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 14,8 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 27,0 oldu.

E-satış yapma oranı ekonomik faaliyet gruplarına göre incelendiğinde; 2020 yılında en fazla e-satış yapma oranının yüzde 29,1 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerini yürüten girişimlerde olduğu görüldü. Bunu yüzde 18,7 ile toptan ve perakende ticaret faaliyetini yürüten girişimler, yüzde 16,9 ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı faaliyetini yürüten girişimler takip etti.

Online mağazalar ve pazar yerlerini web satış platformu olarak kullanan girişimlerin oranı arttı

En az 10 çalışanı olan girişimlerin yüzde 10,7’si 2020 yılında web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden web satış yaptı. Web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden web satış yapan girişimlerin yüzde 70,3’ü kendi web siteleri ya da mobil uygulamalarını kullanırken yüzde 69,7’si farklı girişimlerin de satış yapabildiği online mağazalar ve pazar yerleri ile mobil uygulamalarını web satış platformu olarak kullandı. Farklı girişimlerin de satış yapabildiği online mağazalar ve pazar yerleri ile mobil uygulamaları üzerinden web satış yapan girişimlerin oranı 2019 yılında yüzde 55,7 idi.

Web satışı yapan girişimlerin yüzde 19,5’i yurtdışına satış yaptı

Web sitesi veya mobil uygulamalar aracılığı ile 2020 yılında mal veya hizmet satışı yapan girişimlerin yüzde 19,5’i yurtdışına satış yaptı. Yurtdışına satış yapan girişimlerin web satış sürecinde karşılaştığı zorluklar incelendiğinde; girişimlerin en fazla karşılaştığı zorluğun yüzde 36,6 ile yurtdışına satılan ürünlerin teslim veya iade edilmesinin yüksek maliyeti olduğu görüldü. Bunu, yüzde 26,4 ile yurtdışına satış yaparken şikayet ve ihtilafların çözümüyle ilgili zorluklar ve yüzde 22,4 ile mevzuat bilgisi eksikliği zorlukları izledi.

Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımı kullanımı arttı

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı kullanımı, 2021 yılında 2019 yılına göre 7,5 puan artarak yüzde 28,0 oldu. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımı ise girişimlerin yüzde 10,6’sı tarafından kullanıldı. Çalışan sayısı büyüklük grubu dikkate alındığında ise ERP ve CRM yazılımlarının 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimler tarafından sırasıyla yüzde 74,9 ve yüzde 33,6 oranında kullanıldığı görüldü. Bu oranlar, 10-49 çalışanı olan girişimlerde sırasıyla yüzde 23,7 ve yüzde 9,3, 50-249 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 45,7 ve yüzde 14,7 oldu.

Ücretli bulut bilişim kullanımı 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 41,0 oldu

Ücretli bulut bilişim kullanımı, 2021 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yüzde 10,8 oldu. Ücretli bulut bilişim hizmeti kullanım oranı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; 2021 yılında 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ücretli bulut bilişim hizmeti kullanım oranının yüzde 41,0 olduğu, bunu yüzde 19,5 ile 50-249 çalışanı olan girişimlerin, yüzde 8,5 ile 10-49 çalışanı olan girişimlerin takip ettiği görüldü.

Robot teknolojisi kullanan girişimlerin oranı yüzde 4,8 oldu

En az 10 çalışanı olan girişimlerin yüzde 4,8’i 2021 yılında endüstriyel robot veya hizmet robotu kullandığını belirtti. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre endüstriyel robot veya hizmet robotu kullananların oranı incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 3,7’sinin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 8,5’inin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 23,7’sinin robot teknolojisi kullandığı görüldü.

Nesnelerin İnternetini kullanan girişimlerin oranı yüzde 21,1 oldu

Girişimlerin yüzde 21,1’i 2021 yılında İnternet aracılığıyla izlenebilen veya uzaktan kontrol edilebilen birbirine bağlı cihazlar veya sistemler kullandığını belirtti. Nesnelerin İnternetini kullanan girişimlerin kullanım amaçları incelendiğinde; nesnelerin İnternetinin en fazla yüzde 82,1 ile tesislerin güvenliğinin sağlanması amacı ile kullanıldığı görüldü. Bunu yüzde 36,2 ile enerji tüketimi yönetimi ve yüzde 32,9 ile lojistik yönetimi izledi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4389

banner4325

banner3841