banner3088

Vergi, harç ve cezalar ne kadar arttı?

Pasaport harçlarına, emlak ve motorlu taşıtlar vergisine, yargı ve sürücü belgesi harçlarına, avcılık belgesine, damga, veraset ve intikal vergisine ve trafik cezalarına artış geldi.

Vergi, harç ve cezalar ne kadar arttı?

Yeni yılda, çeşitli vergi ve harçlar ile cezalar, yüzde 10,26 oranında artacak.

Yeni yılda vatandaşlar 6 aylık pasaport harcı için 77,7, bir yıllık pasaport harcı için 112,8, 2 yıllık için 184, 3 yıllık için 261,2, 3 yıldan fazla süreli pasaportlar için 368 lira pasaport harcı ödeyecek.

Yeni yılda, fatura ve gider pusulası vermeyenler ve almayanlar devlete, 187,4 lira ceza verecek.

1-3 yaş grubu araç sahipleri, motor gücü 1.3 olan otomobiller için 480,7 lira, motor tipi 1.3-1.6 otomobiller için 768,5 lira motorlu taşıt vergisi (MTV) ödeyecek. Motor gücü 2000 santimetreküpden fazla olan otomobiller için ise 3 milyar 194,2 lira MTV ödenecek.

Kırmızıda geçenler, 154,4 lira ödeyecek

Yeni yılda trafik cezaları da yüzde 10,26 oranında artacak. Kırmızı ışıkta geçenler 154,4, alkollü araç kullananlar-ilk yakalanmada 650,5, ikinci yakalanmada 814,8 lira ceza ödeyecek. Hız sınırlarını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler 154,4, yüzde 30'dan fazla aşanlar ise 319,8 lira ceza verecek.

Ehliyet almak isteyenler, B sınıfı sürücü belgesi için 278,2, uluslararası sürücü belgesi almak isteyenler 185,5 lirayı gözden çıkaracak.

 Emlak vergisi değerleri de yükseliyor

Bu arada, emlak vergisine tabi değerler, 2012 yılında, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış görecek. Böylece, ev sahipleri emlak vergisini yüzde 5,1 zamlı ödeyecek.

Veraset ve intikal vergisiyle ilgili istisnalar ve dilimler de yeni yılda yeniden değerleme oranı kadar artacak.

2012 yılı başından itibaren çeşitli vergi, harç ve cezalar şöyle olacak:

 2012-YENİDEN DEĞERLEMEYE TABİİ
     VERGİ, HARÇ VE CEZALAR                       2011          2012
     -------------------------                             ------------- -----------
VERGİ CEZALARI (Y.Değerleme kadar)
     En az ceza haddi                                       8,0           8,82
     -Damga vergisi                                        17,0         18,74
     -Diğer vergiler
     Özel usulsüzlük cezaları
     -Fatura, gider pusulası,
     verilmemesi ve alınmaması                    170,0         187,4
     -1. derece usulsüzlük cezası
     .Sermaye şirketleri                                   96,0         105,8
     .1. sınıf tüccar, serbest meslek                60,0          66,1
     .2. sınıf tüccar                                          30,0          33,1
     -Bilgi vermekten çekinenlere 1.
     sınıf tüccara özel usul. cezası             1.070,0       1.179,8

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (Y. Değerleme kadar)

    Otomobil,arazi taşıtı (1-3 yaş)
     -1300 cm3 ve aşağısı                              436       480,7
     -1301-1600 cm3 arası                             697       768,5
     -1601-1800 cm3 arası                         1.227     1.352,9
     -1801-2000 cm3 arası                         1.931     2.129,1
     -2001-2500 cm3 arası                         2.897     3.194,2
     -2501-3000 cm3 arası                         4.038     4.452,3
     -3001-3500 cm3 arası                         6.150     6.780,9
     -3501-4000 cm3 arası                        9.667    10.658,8
     -4001 cm3 ve üstü                           15.820    17.443,1

Motosikletler (1-3 yaş)

     -100-250 cm3 arası                                 84          92,6
     -1210 cm3 ve üstü                              1.052    1.159,9
     Minibüs (1-6 yaş)                                   523       576,7
     Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş)
     -Oturma yeri 25 kişiye kadar               1.315    1.449,9
     -Oturma yeri 46 kişi ve üstü                2.105    2.320,9
     Kamyonet, kamyon (1-6 yaş)
     -1.500 kg'a kadar                                  470       518,2
     -5.001-10.000 kg arası                      1.578     1.739,9
     -10.001-20.000 kg arası                    1.894     2.088,3
     -20.001 kg ve üstü                            2.369     2.612,1
    
     HARÇLAR (Y. Değerleme kadar)

     Pasaport harçları
     -6 aya kadar olanlar                          70,0        77,2
     -1 yıl için olanlar                              102,3       112,8
     -2 yıl için olanlar                              166,9       184,0
     -3 yıl için olanlar                              236,9       261,2
     -3 yıldan fazla süreliler                    333,8       368,0

     Yargı harçları

     -Sulh mahkemesi, icra tetkik mercii                 8,60          9,5
     -Asliye ve idare mahkemesine başvuru         18,40        20,3
     Yabancılara çalışma izin belgesi

     -1 yıl süreli çalışma                                        119,7        131,9
     -3 yıla kadar çalışma                                      360,2        397,2    

     Sürücü belgesi harçları

     -A, F ve H sınıfı sürücü belgesi                        83,80        92,4
     -B sınıfı sürücü belgesi                                  252,30       278,2
     -Uluslararası sürücü belgesi                          168,20       185,5
     -Diğer sürücü belgeleri                                  420,70       463,9

    Avcılık belgesi

     -Avcılık derneklerine dahil olan                       102,5       113,0
     -Dahil olmayanlar                                           112,0       123,5
      Silah taşıma ruhsat harcı(her yıl)                 467,70      515,7
     Silah bulundurma                                           748,3       825,1

     DAMGA VERGİSİ
  
     -Makbuz senedi                                              10,6        11,7
     -Rehin senedi                                                   6,3          6,9
     -Gelir vergisi beyannameleri                           30,0        33,1
     -Kurumlar vergisi beyannameleri                   40,10       44,2
     -KDV beyannameleri                                      19,90       21,9

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (Y. Değerleme kadar) 

     -Evlatlıklar dahil füruğ ve
     eşten her birine isabet eden
     miras hisselerinde istisna                      118.438,0    130.589,7
     -İvazsız intikallerde istisna                        2.730,0        3.010,1
     -Para ve mal üzerine yarışma ve
     çekilişlerde istisna tutarı                            2.730,0        3.010,1

TRAFİK CEZALARI

     -Kırmızı ışıkta geçme                                      140,0     154,4
     -Alkollü araç kullananlar-ilk yakalanmada      590,0     650,5
     İkinci yakalanmada                                       739,0     814,8
     -Hız sınırlarını yüzde 30'a
     kadar aşan sürücüler                                    140,0     154,4
     Yüzde 30'dan fazla aşanlar                           290,0     319,8

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

     Bu arada 2005 yılından bu yana yeniden değerleme oranları da şöyle oldu:  

     Yeniden Değerleme Oranı
            Yıllar       (Yüzde)
            ------   -----------------
            2005           9,8
            2006           7,8
            2007           7,2
            2008          12,0
            2009           2,2
            2010           7,7
            2011           7,7
            2012          10,3

AA

YORUM EKLE

banner3205

banner3212

banner2251

banner3196