banner3088

Durmuş: “Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden memnuniyet arttı”

Sosyal Güvenlik Kurumu Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş, bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeyleri 2016 yılı sonuçlarına göre en yüksek artışın 9,2 puan ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinde gerçekleştiğini söyledi.SGK...

Durmuş: “Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden memnuniyet arttı”

Sosyal Güvenlik Kurumu Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş, bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeyleri 2016 yılı sonuçlarına göre en yüksek artışın 9,2 puan ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinde gerçekleştiğini söyledi.

SGK Erzurum İl Müdürlüğü’nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Sosyal Güvenliğin öneminin tüm vatandaşlara benimsetilmesi amacıyla tüm yurtta olduğu gibi Erzurum’da da 15-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında “Sosyal Güvenlik Haftası” çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti.

Kurumun 5502 sayılı kuruluş Kanununun 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilmesi nedeniyle, her yıl bu günü kapsayan haftanın “Sosyal Güvenlik Haftası” olarak kutlandığını anlatan Sosyal Güvenlik Kurumu Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Sosyal Güvenlik Kurumunu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik kavramının toplumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak, vatandaşları hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetleri şöyle sıraladı.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET ARTTI

“TÜİK Anketi (22 Şubat 2017 tarihli haber bülteni): Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında, 2016 yılı sonuçlarına göre en yüksek artış 9,2 puan ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinde gerçekleşti. En yüksek memnuniyet oranı 2016 yılında %78,4 ile ulaştırma hizmetlerinde gerçekleşirken bunu sırasıyla; %75,7 ile asayiş, %75,4 ile sağlık, %67,9 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %65,1 ile eğitim ve %57,9 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

SOSYAL GÜVENLİK HİZMETİ VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Sigortalıların ihtiyaçlarına yerinde hizmet veren, kolay erişilebilir bir sosyal güvenlik amacıyla; yurdun dört bir yanında sosyal güvenlik merkezleri açıldı ve açılmaya da devam edildi.

E-DEVLET HİZMETLERİ YAYGINLAŞTIRILDI

Sosyal güvenlikte sunulan hizmetleri, teknolojiye taşıyarak, e-devlet portalında en fazla hizmet sunan Kurum olarak dünyada öncü seviyeyi yakaladık.

E-Devlet Kapısı’nın amacı, kamu kurumlarının e-Devlet hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına güvenli, tek noktadan ve etkin şekilde sunmaktır. Hali hazırda Kurumumuzun e-Devlet kapısı üzerinde genel sağlık sigortası, emeklilik, sigorta ve diğer hizmetler alanında toplam 59 uygulaması bulunmaktadır.

ALO-170 VASITASIYLA VATANDAŞLARA HİZMET SUNULMAYA DEVAM EDİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 hattı 7 farklı şehirde (Karaman, Şanlıurfa, Sivas, Kütahya, Ankara, Trabzon, Bayburt) 910 çalışan ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bağımsız firma (GENAR) tarafından 3-14 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılan memnuniyet anketinde, ALO 170 sektör ortalamasının üzerinde (%82) yüksek vatandaş memnuniyeti sağlanmıştır.”

Çalışma hayatında milli seferberlik projesine yönelik ziyaretler gerçekleştirildiğini kaydeden Sosyal Güvenlik Kurumu Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş, “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamında gazilerimizden emeklilerimize, tıbbi malzeme kullanan vatandaşlardan işverenlere kadar saha ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Lise ve üniversite mezunlarına ilave 2 yıl sağlık hizmeti sağlandı. 25 yaş altı gençlerimizin genel sağlık sigortası prim borçları silindi. Kısmi süreli çalışan sigortalılarımızın genel sağlık sigortalılık durumlarına yönelik düzenleme yapıldı. Genel sağlık sigortası sisteminde reform yapılarak tek kademe uygulaması ve prim oranının düşürülmesi sağlandı. Birikmiş borcu olan genel sağlık sigortalılarına yönelik ödeme kolaylıkları sağlandı. Emekliye promosyon imkânı sağlandı. Tüm memur emeklilerinin 30 yıl üstü hizmet sürelerine ikramiye ödenmesi sağlandı. Yurtdışı provizyon aktivasyon ve sağlık sistemi (yupass) kapsamındaki ülke sayısı artırıldı. 01.04.2014 tarihinde Almanya, 01.02.2017 tarihi itibariyle Fransa, Avusturya Belçika ve Hollanda sisteme dahil edildi. Kayıt dışı istihdam ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Yapılandırmadan yararlanan sigortalılara/hak sahiplerine kredi ile emeklilik imkânı sağlandı. Blokeli veya hareketsiz nitelikte sigortalı/emekli aylık veya ödemelerin iadesinde kolaylık sağlandı. Köy ve mahalle muhtarlarının primleri devlet tarafından ödenmeye başlandı . 4/b kapsamındaki (bağ-kur) beş puanlık indirim teşviki getirildi. 1479 s.k. 614,00-tl’den, 524,00-tl’ye, 2926 s.k. 490,00-tl’den, 420,00-tl’ye indirilmiştir. Esnaf ahilik sandığı kurulmasına yönelik düzenleme yapıldı. Prime esas kazanç üst sınırı yükseltildi. İşverenlerimizin ve sigortalılarımızın prim borçlarına yönelik ödeme kolaylığı (yapılandırma) getirildi. Yapılandırma taksit ödeme süresi uzatıldı. Terör ve afet nedenleriyle işverenlerin yükümlülüklerin ertelenmesi sağlandı. İlave 6 puan teşvik uygulaması kapsamı genişletildi. İşverenlerimize asgari ücret desteği sağlandı.” diye konuştu.

İŞVRENLERİMİZE PRİM ERTELEME İMKÂNI SAĞLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş, yapılan düzenleme ile kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin 2016 yılı aralık, 2017 yılı ocak ve şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı ekim, kasım ve aralık ayları içerisinde kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primlerin süresinde ödenmiş sayılmaları sağlandığını kaydederek açıklamasını şöyle sürdürdü; “Böylelikle işverenlerin üzerindeki prim yükünün belli süreler için azaltılması ve ötelenmesi amaçlanmıştır. Teşviklerden yararlanmaya yönelik yeni düzenleme yapıldı. İşyerinde kayıt dışı veya sahte sigortalı tespit edilmesi halinde mevcut durumda işverenler bir yıl süreyle istihdam teşviklerinden yararlanamamaktaydılar. Yapılan düzenleme ile kayıt dışılık tespit edilmesi halinde birinci tespitte bir ay süreyle, ilk tespitten itibaren üç yıl içinde yapılan tespitlerde ise bir yıl süreyle teşviklerden yararlanamaması şeklinde esneklik sağlanacaktır.”
YORUM EKLE

banner3092

banner3205

banner3211

banner2252

banner3196