banner3088

Eşler Arasında İletişim

Hukuki anlamda evlenme, bir kadınla bir erkeğin iradelerinin tam ve sürekli bir yaşam ortaklığı kurmak üzere, hukukun aradığı koşullara uygun olarak birleşmesidir. Bu birleşmeden doğan evlilik birliği ise kendine özgü bir anlam ve niteliği bulunan kurumdur. Evlilik birliği, hayatın tümünü içine alan ortaklığı ifade eder. Bu ortaklıkta, bütün gaye ve ideallerde, her türlü mücadelelerde, sevinçte ve tasada birliktelik söz konusudur.  Mutlu bir evlilik için eş seçimi önemlidir. “Eş seçmek kitap seçmeye benzer, iyi tasarlanmış bir kapak ve cilt ilginizi çekebilir, içeriği sağlam olmadıkça sonunu getirmek zordur.”1 Eş seçiminde, evlilikte asgari müşterekte buluşabilecekleri, aynı hususlarda aynı şeyleri düşünen, hisseden, tepki verebilen kişiler seçilmeli ve en kısa zamanda “ben” değil “biz” olabilmelidirler. “Ben” ve “Benim” ile başlayan cümleler eşleri birbirine yabancılaştırır, ilişkiyi zedeler, mesafeyi açar ve sorunları derinleştirir. Birlikteliğin temel esası, hayatı paylaşarak yaşamı kolaylaştırmaktır. Hırs ve ihtiraslar, dayatma ve inatlaşmalar birlikteliği zedeleyen, kırılganlaştıran, telafisi çok zor günlerin eşiği olabilir. Sevgi ve saygının yitirilmediği her ortamda problemlerin çözümü için umut var demektir. Eş dayanışmasında sevgi bir iksirdir. Eş demek, hayat arkadaşı demek, can yoldaşı demek, stratejik bir ortak demektir. Çocuklarımızın annesi veya babası, sonsuzluğa dek birlikte yürüdüğümüz bir kahramandır. Eşler karşılıklı olarak birçok şeyden feragat ve fedakârlık ederek, karşılığında tek başına ulaşamayacağı pek çok şeye, mutluluğa ulaşırlar. Eğer evliliğin karşılıklı sorumluluğa dayanan samimi bir ortaklık olduğu göz ardı edilirse, mutluluğun tesadüfen ulaşılabilecek bir hazine olmadığı hususunda asgari müşterekte buluşamamış olacaklar demektir. Her mutluluğun bir bedeli vardır. Evlilikte mutluluğun bedeli sabırdır. Mutlu olmak için her şeyin mükemmel olması beklenmemelidir. Böyle bir zaman asla olmayacaktır. Mutlu olunacak zamanı ancak bireyler kendi çabalarıyla varedebilir. Bunun için emek harcamalısınız. Emek katılan her eylem değer kazanır, anlam bulur.
Evlilikte bir evi ev yapan, kaliteli yapan şey evin nitelikli oluşu, içindeki mefruşatın çok pahalı donatılması değil, eşlerin gönül birlikteliği, bir biriyle olan iletişimidir. Seviyeli ve nitel bir iletişim, eşlerin arasında her konuda fikir teatisi yapmasına zemin oluşturacaktır. Teşbihte hata olmaz misali, metafor olarak evliliği bir şirkete benzetebiliriz. Ortaklar arasında yapılacak veya yapılamayacak olan işlere ait bütün karalar istişare edilmez ise o şirketin ömrü ne kadar uzun olabilir? Evlilikte de eşlerden birinin dominant olması eylem birliğine vurulmuş bir engeldir. Hal böyle olunca alınan kararlar bir kişinin inisiyatifiyle gerçekleşmiş olur. Karşı tarafın onayı ve haberi olmadan alınan bu kararlar, eşlerde ruhsal çöküntüleri beraberinde getir. Bu nedenle; evliliğin kalitesini belirleyen şey izan ve her ahvalde fikir teatisidir.
Evliliğin üzerinden yıllar geçtikçe zaman içerisinde değişen şartlarla birlikte eşler de değişebilir. Geçen zaman, değişen şartlar insanlara gelişimi açısından farklı değerler katacağından muhakkak eşinizi karşınıza alıp, onunla yeniden tanışın. Bu süreçte, evlilik öncesi beklentilerle o anki beklentiler birbirinden farklı olması doğal karşılanmalıdır. Önemli olan, eşlerin bu gerçeği görüp, değişen şartlarda, değişen beklentileri birbiriyle konuşabilmeleridir. Konuşurken kırmadan, incitmeden, sevecen ve yapıcı olmak, sonuca ulaşma hususunda katalizör olacaktır. Kültürleri farklı, beklentileri farklı iki kişinin her konuda mutabakat içinde olması eşyanın tabiatına aykırıdır. İlişkide normal olan da budur zaten. Ama bir konu üzerinde fikir teatisinde bulunup, asgari müşterekte bir karara varmak ve bunun üzerinden devam etmek gerekir. Evlilik öncesi alınan yanlış karaların, evlendikten sonraki yıllarda telafi ve/veya tevili maalesef mümkün olmuyor çoğu zaman. İlk düğme yanlış iliklenirse ondan sonrakilerin doğru iliklenme şansı olmadığı gibi. Evlilik öncesi kültürel, sosyal ve ruhen uyumluluk bu anlamda çok önemli. “Seni bir ömür boyu sırtımda da, gönlümde de taşırım; yük değil, nimet bilirim diyebilmektir eş olabilmek.” Mevlana
Günümüzde eşlerin genel problemi, birbirini duyumsayamamasıdır. Bu da verenin değil alanın doyamıyor olduğu trajedidir.  Evliliklerde zaman zaman kadının ve erkeğin tartışma sırasında “Ya, sen ne bilirsin? Ben bu işi daha iyi bilirim” şeklinde yaklaşımlar yapıcı olmayıp, salt çözümsüzlük üretir.  Ortak aklın egemen olduğu her teati sulh ile nihayet bulur. Bu süreçte tarafların kullandıkları dil önemlidir. Sorunlar karşısında empati yapmaya çalışın, olumlu ve yapıcı düşünceyle meselelere farklı pencereden bakabilmek, onarıcı ve affedici olmak sizi her daim mutlu edecektir. Eğer bir meseleyi çözmek istiyorsak, eşler arasında tahkir ve tezyiften uzak sevgi dolu sözcükler ile bir konuşma dili geliştirmeliyiz. Bireysel kazanım değil, “biz” kazananın olduğu evlilik cennetten bir bahçedir.  “Aslında ne psikolog, ne psikiyatr… Doğru kurulmuş evliliklerde eş eşi terapi eder, ya da eş eşi terapiye muhtaç eder.”2
Her evlilikte muhakkak “bir kırılma noktası, çok zorlanma, yeter artık bittim!” denilen yer vardır. Unutmayın ki kul sıkışmayınca Hızır yetişmez misali sebat eder, evliliğinizi sürdürürseniz, sevgi egemen ise yüreğinizde, evliliğiniz ondan sonraki süreçte daha da güçlenerek devam edecektir. Evlilikte ara sıra yapılan kavgalar, eşlerin birbirini daha iyi anlamasında katkı sağlar. Başarılı evlilik için aranan niteliklere sahip insan bulmaktan çok, aranan niteliklere sahip insan olmaktır. Hedonist profilli gençlerin evliliklerinde yaşamın haz merkezli olması nedeniyle yaşanan ilk problemde, sıkıntı ve mutsuzlukta çok ciddi travmalar ortaya çıkabilir. Evlilikte bireysel özgürlükten dem vurarak, bekârlıktan kalma alışkanlıklarını devam ettirme hatası, paylaşılmayan, paylaşılamayan içsel çöküntülere zemin oluşturur. Eşlerin birbirlerine karşı olan sevgi ve saygısı kolaylıkla örselenip, tüketilir. Fikir teatisi sonucunda müşterek kararların uygulamasında sonuç menfi olduğunda “Ben sana söylemiştim” yaklaşımı kesinlikle doğru değildir. En çok yapılan hatalardan biridir bu. Sonuç ne olursa olsun müşterek alınan kararlar sorgulanmamalıdır.
Hayat insana sunulmuş bir armağandır. Eşler beklentilerini, özlemlerini, hedeflerini ve farklılıklarını konuşarak, doğabilecek anlaşmazlıkları büyütmeden, sabırla zamana yayarak çözmelidirler. Evlilikte büyük hedef barıştır, mutluluktur, huzurdur; münakaşaları kazanmak ve sana böyle olduğunu söylemiştim demek değildir. İyi bir evliliğin özü, eşlerin birbirinin kişiliğine saygı göstermeleridir. Sevgi, saygı, sadakat, zihni ve manevi derin samimiyet erkek kadın arasındaki aşkı, bütün insani yaşantıların en verimlisi yapar. Bunun için yüreğinizin sesini dinleyin.
Hasbi Demirtaş
16.09.2016
__________________
(1)Konfüçyus
(2) Dr Adem Güneş
YORUM EKLE

banner3205

banner3152

banner3197

banner3196