İkinci el otomobiller yatırım aracı haline geldi

TÜRK SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI VAKFI VERGİ PLATFORMU BAŞKANI SERKAN KUMDAKCI, İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN SON YILLARDAKİ EN YÜKSEK SEVİYESİNDE OLDUĞUNU İFADE EDEREK, “ÖYLE Kİ ARAÇLAR ULAŞIM AMACI İLE KULLANILMANIN YANINDA ARTIK YATIRIM ARACI OLARAK GÖRÜLÜYOR. BUNUN BAŞLICA SEBEBİ ARZ-TALEP DENGESİNİN BOZULMASI OLARAK GÖSTERİLEBİLİR. PANDEMİ ETKİSİ İLE TOPLU TAŞIMA KULLANMA İSTEĞİ YERİNE ÖZEL ARAÇ İLE SEYAHAT İSTEĞİNİN TOPLUM GENELİNE YAYILMASI VE 1 AY ÖNCESİNE KADAR KAMU BANKALARI TARAFINDAN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ DESTEĞİNİN SAĞLANMASI İKİNCİ EL ARAÇLARA TALEBİ ARTTIRDI. YİNE PANDEMİ NEDENİYLE FABRİKA ÜRETİMLERİNİN DÜŞMESİ HATTA BELİRLİ BİR DÖNEM FABRİKALARIN KAPALI KALMASI PİYASAYA YAPILAN ARZI DÜŞÜRDÜ” DEDİ.

İkinci el otomobiller yatırım aracı haline geldi

İkinci el otomobiller, fiyatlardaki artışlar sebebiyle yatırım aracı haline geldi.

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışın son yıllardaki en yüksek seviyesinde olduğunu ifade ederek, “Öyle ki araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir. Pandemi etkisi ile toplu taşıma kullanma isteği yerine özel araç ile seyahat isteğinin toplum geneline yayılması ve 1 ay öncesine kadar kamu bankaları tarafından düşük faizli kredi desteğinin sağlanması ikinci el araçlara talebi arttırdı. Yine pandemi nedeniyle fabrika üretimlerinin düşmesi hatta belirli bir dönem fabrikaların kapalı kalması piyasaya yapılan arzı düşürdü” dedi.

Piyasalardaki genel beklentinin fiyatların düşeceği yönünde olduğunu belirten Kumdakcı, “Beklenti bu yönde ancak maalesef yeni üretimlerde ürün girdi maliyetlerinde oluşacak artışlar ve ÖTV oranlarında bir düşme ihtimalinin şimdilik olmaması fiyatların bir daha eski seviyelerinde seyretmesine imkân vermeyecektir. Özetle fiyatların bu denli artmasının tek nedeni ÖTV değil. Bu durumun 2021’in ilk yarısında da devam edeceğini söylemek yanlış olmaz” dedi.

YORUM EKLE

banner3196

banner3552

banner3212