banner3088

Ağustos Meclisi Karara Bağlandı

Silivri Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu’nda görüşülen gündem maddelerinin 3’ü oy çokluğu ile diğer gündem maddeleri de oy birliğiyle kabul edildi.

Ağustos Meclisi Karara Bağlandı

Silivri Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, 10 Ağustos 2012 Cuma Günü saat 14.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Görüşülen 10 gündem maddesinin 3’ü oy çokluğu, 7’si oy birliğiyle karara bağlandı.

 

-Gündemin 1.maddesinde görüşülen İlçemiz içkili yerler bölgesine ilave yapılması ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “İçkili yerler bölgesine ilave edilmesi düşünülen İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Florya Caddesi (4, 6, 8, 10, 12, 14 - 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25), ile Gazitepe Mahallesi Balcıoğlu Sokak (1, 5), Şahin Özer Caddesi No: (7) adreslerinin, Meclisimizce 07/05/2010 tarih ve 69 sayılı kararı ile belirlenmiş olan içkili yerler bölgesine eklenmesi oy çokluğu ile uygun görülmüştür.” Gündemin ilk maddesi muhalefet grubunun red oylarına karşılık oy çokluğuyla meclisten geçti.

 

-2. Gündem maddesinde görüşülen İlçemiz Gümüşyaka pazar yerinde tezgâh yeri devralmak isteyen pazarcılardan tezgâh ücreti alınmaması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Teklifte belirtilen Gümüşyaka Modern Kapalı Pazar yerinden 10.02.2012 tarih ve 14 no’lu Meclis Tarifesindeki 550,00TL’lik devir ücretinin alınmaması komisyonumuz tarafından oyçokluğuyla uygun bulunmuştur.” 2. Gündem maddesi de muhalefet grubunun red oylarına karşılık oy çokluğuyla meclisten geçti.

 

-Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 17 ada, 2, 3, 8 ve 9 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşüldüğü 3. Gündem maddesinin İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 17 ada 10 parsel sayılı taşınmazın kısmen B.H.A, kısmen Yeraltı Otoparkı ve Park yapılmak üzere hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-Gündemin 4. Maddesinde görüşülen Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (Tem Otoyolu Güneyi) Alipaşa Mahallesi güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Merkez ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Alipaşa Mahallesinin Güneyinde kalan 580 ha. kısmında hazırlanmış olan  “Alipaşa Mahallesi Güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” 4. Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-5.gündem maddesinde görüşülen Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (Tem Otoyolu Güneyi) Yeni Mahalleye ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (TEM Otoyolu Güneyi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Yeni Mahalleye ait 775.80 ha.’lık kısmı için hazırlanan “Yeni Mahalle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” Gündemin 5. Maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-Silivri Çeltik Köyü 128 ve 129 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili değişikliğin görüşüldüğü 6. Gündem maddesinin İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “İstanbul İli, Silivri İlçesi, Çeltik Köyü 128 ve 129 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifi incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” 6. Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-Gündemin 7. Maddesi olan Kentsel dönüşüm ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin İmar ve Hukuk komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.e maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73.maddesi, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 4 ve Ek 7.maddeleri, 5162 Sayılı Kanun, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 5366 Sayılı Kanununun 3. Maddesi, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 04/Ağustos/2012 tarih 28374 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Uygulama Yönetmeliği gereği; Silivri İlçesi sınırları dahilinde çarpık yapılaşmaların ve riskli alanların bulunduğu alanlarda “ Kentsel Dönüşüm” ve“ Toplu Konut Projeleri ” hazırlanması ve/veya uygulanması amacıyla gerekli görülecek durumlarda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol imzalanması, bu kamu kurum ve kuruluşlarına borçlanma ve feragatte bulunulması hususlarında, Belediye Başkanına arsa-arazi alımları ile satış-takas ve benzeri işlemleri yürütmek için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu oy birliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-8. Gündem maddesinde görüşülen Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Yeni Mahalle (Eski Alibey Mah.) 640 ada, 1 parseldeki binaların bodrum katlarının satışı ile ilgili Plan Bütçe ve İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 06.08.2012 tarihli toplantısında, Plan Bütçe ve İmar Komisyonuna havale edilen, ilçemiz Alibey Mahallesi, 640 ada, 1 parselde kayıtlı, toplam 28.380,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, mülkiyeti Belediyemize ait olan ve ekli listede belirtilen, toplam 28 adet bağımsız bölümün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, 18/e maddesi uyarınca, satışından elde edilecek gelirin, belediye hizmetlerinin yapılmasında kullanılmak üzere, satışlarının yapılması ile ilgili gerekli kararın alınması, yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, 34/g maddesi gereğince, Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hususu oy çokluğu ile uygun görülmüştür.” 8. gündem maddesi muhalefet grubunun red oylarına karşılık oy çokluğuyla meclisten geçti.

 

-Silivri Ortaköy Mahallesi, 154 ada, 5 parseldeki hissenin satışının görüşüldüğü 9. Gündem maddesi ile ilgili Plan Bütçe ve İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 06.08.2012 tarihli toplantısında, Plan Bütçe ve İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Ortaköy Mahallesi, 154 ada, 5 parsel, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sanayi Alanında kalmakta olup, yapılanma şartları Emsal = 0.80, Hmax: 12.50 olarak belirlenmiştir. İlçemiz Ortaköy Mahallesi, 154 ada, 5 parsel toplam 2.517,72 m2 arsanın, 67/800 Hissemize tekabül eden 210,86 m2’yi ana parselden ayırarak müstakil bir parsel yapma ve müstakilen kullanım imkânı bulunmadığından, söz konusu parseldeki hissemizi diğer hissedarların ön alım hakkı bulunmak şartıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34. maddesinin (g) bendi uyarınca, satışının yapılması hususu oy birliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

-10. Gündem maddesinde görüşülen Vefat eden Mimarsinan Mahalle Muhtarı Kadir KAYA’nın isminin, ilçemiz genelinde bir sokağa verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; Talep edilen parka isim verilmesi,  5393 sayılı Belediye Kanunu 18/n maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7/g maddesi uyarınca İsim Tespit Komisyonunca uygun bulunmuştur.” Gündemin son maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2012, 16:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner3205

banner3196

banner3552

banner3211