banner3088

Belediyeye ait olan 46 adet işyeri ihale ile kiraya verilecek

Mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait olan ve aşağıdaki listede bilgileri bulunan 46 (kırkaltı) adet taşınmaz Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Belediyeye ait olan 46 adet işyeri ihale ile kiraya verilecek

İ L A N
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait olan ve aşağıdaki listede bilgileri bulunan 46 (kırkaltı) adet taşınmaz Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
1 – 22 sıra nolu taşınmazların kiralama ihalesi 07.08.2019 Çarşamba Günü saat 10:00 da başlayarak sırasıyla,
23 – 46 sıra nolu taşınmazların kiralama ihalesi 08.08.2019 Perşembe Günü saat 10:00 da başlayarak sırasıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aylık/yıllık muhammen bedel üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Bina Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince aşağıdaki şartlarda 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.
Madde 2- Kira süresi, sözleşmenin Noterce tasdik edilmesinden sonra başlayacak olup 3 ( üç ) yıldır.
Madde 3- Geçici Teminat, 3 (üç) yıllık muhammen kira bedeli üzerinden alınır. Oranı en az % 3 olup, liste de gösterilmiştir.
Madde 4- Kesin Teminat, ihale ile belirlenen aylık/yıllık kira bedeli üzerinden, 3 (üç) yıllık olarak, % 6 oranında alınacaktır.

S.No Mahalle Ada Parsel No M2 Kiraya Verilenin Cinsi Kira Tipi (Aylık/Yıllık) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL)
1 SELİMPAŞA 6725 3 4.00 ATM YERİ YILLIK 15,000.00 1,350.00
2 GÜMÜŞYAKA 9273 2 9.00 ATM YERİ YILLIK 15,000.00 1,350.00
3 GÜMÜŞYAKA 9273 3 9.00 ATM YERİ YILLIK 15,000.00 1,350.00
4 FEVZİPAŞA 28 2 7.00 ATM YERİ YILLIK 10,000.00 900.00
5 ALİBEY 262 67 1 9.00 ATM YERİ YILLIK 20,000.00 1,800.00
6 ÇELTİK 211 7 40.00 Baz İstasyonu YILLIK 25,000.00 2,250.00
7 ÇELTİK 2703 1 55.00 Dükkan (Lastikçi) AYLIK 350.00 +.KDV 380.00
8 ÇELTİK 2703 7 35.00 Dükkan (Emlakçı) AYLIK 350.00 +.KDV 380.00
9 ÇELTİK 2703 3 140.00 DÜKKAN (Nalbur) AYLIK 1,200.00 +.KDV 1,300.00
10 ÇELTİK 2659 23/C-5 15.00 DÜKKAN (SUCU) AYLIK 260.00 +.KDV 285.00
11 ÇELTİK 2659 23/A 50.00 DÜKKAN (bakkal) AYLIK 750.00 +.KDV 810.00
12 ÇELTİK 2659 23/E 225.00 KAHVEHANE AYLIK 1,500.00 +.KDV 1,620.00
13 ÇELTİK 2659 23/B 30.00 DÜKKAN (Köfteci) AYLIK 500.00 +.KDV 540.00
14 ÇELTİK 2659 23/C-1 12.00 DÜKKAN (BERBER) AYLIK 225.00 +.KDV 245.00
15 ÇELTİK 2659 23/D 20.00 DÜKKAN AYLIK 350.00 +.KDV 380.00
16 ÇELTİK 2561 14/1. 80.00 MESKEN AYLIK 150.00 +.KDV 165.00
17 ÇELTİK 2560 12 80.00 MESKEN AYLIK 150.00 +.KDV 165.00
18 YOLÇATI 769 3/B 40.00 DÜKKAN (Bakkal) AYLIK 600.00 +.KDV 650.00
19 YOLÇATI 769 3/C 20.00 DÜKKAN (Kasap) AYLIK 300.00 +.KDV 325.00
20 YOLÇATI 769 3/E 20.00 DÜKKAN (Berber) AYLIK 300.00 +.KDV 325.00
21 KADIKÖY 2162 69/C 35.00 DÜKKAN (Boş) AYLIK 250.00 +.KDV 270.00
22 KADIKÖY 2162 69/B 35.00 DÜKKAN (Boş) AYLIK 250.00 +.KDV 270.00
23 SEYMEN 1600 36/E 35.00 Dükkan (Berber) AYLIK 325.00 +.KDV 355.00
24 FEVZİPAŞA 131 5 35 20.00 DÜKKAN AYLIK 300.00 +.KDV 325.00
25 FEVZİPAŞA 16 99 6-1/D 35.00 Dükkan (Bakkal) AYLIK 350.00 +.KDV 380.00
26 SANCAKTEPE 167 5 71/D 45.00 Depolu Dükkan AYLIK 1,000.00 +.KDV 1,080.00
27 K.KILIÇLI 547 1/A 50.00 Dükkan (Market) AYLIK 425.00 +.KDV 460.00
28 K.KILIÇLI 547 1/B 13.00 DÜKKAN (Bakkal) AYLIK 175.00 +.KDV 190.00
29 B.SİNEKLİ 103 61 5,675.23 TARLA YILLIK 1,000.00 90.00
30 ÇAYIRDERE 189 2 15,163.36 TARLA YILLIK 2,500.00 225.00
31 SELİMPAŞA 0 6725 7 24.44 DÜKKAN (Boş) AYLIK 600.00 +.KDV 650.00
32 SELİMPAŞA 0 6725 16 24.44 DÜKKAN (Boş) AYLIK 600.00 +.KDV 650.00
33 SELİMPAŞA 0 6725 20 24.44 DÜKKAN (Boş) AYLIK 600.00 +.KDV 650.00
34 BALABAN 4393 4121 1236,00 7516,00 Depolu Arsa (2 Adet) YILLIK 15,000.00 +.KDV 1,350.00
35 B.SİNEKLİ 1013 230/A 65.00 Dükkan (Kahvehane) AYLIK 1,200.00 +.KDV 1,300.00
36 ORTAKÖY 44 9 1/A 6.80 Dükkan (Çay Ocağı) AYLIK 500.00 +.KDV 540.00
37 ORTAKÖY 44 9 1 146.40 Dükkan (Sağlık Ocağı) AYLIK 650.00 +.KDV 705.00
38 ALİBEY 413 28 3 15.00 Bilet Satış Gişesi AYLIK 1,250.00 +.KDV 1,350.00
39 ALİBEY 413 28 4 15.00 Bilet Satış Gişesi AYLIK 1,250.00 +.KDV 1,350.00
40 ALİBEY 413 28 7 15.00 Bilet Satış Gişesi AYLIK 1,250.00 +.KDV 1,350.00
41 ALİBEY 413 28 8 15.00 Bilet Satış Gişesi AYLIK 1,250.00 +.KDV 1,350.00
42 ALİBEY 413 28 12 15.00 Bilet Satış Gişesi AYLIK 1,250.00 +.KDV 1,350.00
43 ALİBEY 413 28 13 15.00 Bilet Satış Gişesi AYLIK 1,250.00 +.KDV 1,350.00
44 ALİBEY 413 28 14 15.00 Bilet Satış Gişesi AYLIK 1,250.00 +.KDV 1,350.00
45 ALİBEY 413 28 16 15.00 Bilet Satış Gişesi AYLIK 1,250.00 +.KDV 1,350.00
46 ALİBEY 413 28 17 15.00 Bilet Satış Gişesi AYLIK 1,250.00 +.KDV 1,350.00

Madde 5- İhaleye Katılım İçin Gerekli Evraklar Ve Şartları;
a) Tahmin edilen ihale bedelinin %3’ü kadar geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin Dekont.
b) Her sayfasına ‚‘‘okudum ve anladım“ yazılarak imzalanmış şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
c) Silivri Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
d) Kiralanan taşınmazların yerini bildiğini ve gördüğüne dair imzalı dilekçe,
e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin, a,b,c,d,e maddelerine ek olarak;
f) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ikametgah belgesi, (Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı)
g) Aslını görmek şartıyla T.C Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı sureti,
h) Noter onaylı Imza Beyannamesi,
ı) Vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılanın noter onaylı Imza Sirküleri,
Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin, a,b,c,d,e maddelerine ek olarak;
j) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin faliyet belgesi,
k) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise bu suret veya fotokopilerin noter tasdikli olması gerekir
Madde 6- İstekliler, İhale Şartnamesini, 50.00TL karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.
Madde 7- İhaleye katılmak isteyenler istenilen belgeleri 06.08.2019 Salı Günü mesai saati bitene kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. 
Madde 8- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.
Madde 9- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde Belediye Encümeni yetkili ve serbesttir.

YORUM EKLE

banner3092

banner3205

banner3212

banner2251

banner3196