banner3088

Ekim ayı 3.Birleşimi 15 Ekim’de

Silivri Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu’nda görüşülen gündem maddelerinden altısı oybirliği ile kabul edilirken; Bütçe ve Mali Performans Programı ile ilgili gündem maddelerinin 15 Ekim 2012 Pazartesi Günü görüşülmesine karar verildi.

Ekim ayı 3.Birleşimi 15 Ekim’de

Silivri Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, 05 Ekim 2012 Cuma Günü saat 14.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Görüşülen 8 gündem maddesinden altısı oy birliğiyle kabul edilirken; gündemin 1. maddesi olan Mali Performans Programı ve 3. Gündem maddesi olan Bütçe, 15 Ekim 2012 Pazartesi Günü 3. Birleşimde görüşülmek üzere ertelendi.

 

-Gündemin 2. Maddesi olan Âcize ücreti yardımının arttırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme sonucunda 2012 mali yılında 225,00 TL olan acize maaşının 2013 mali yılında 250,00 TL olarak arttırılması oy birliği ile kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-4. Gündem maddesi olan Silivri Çanta Mimarsinan Mahallesi, eski 287 ada 7 parsel, yeni 130 ada 10 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “İstanbul ili, Silivri İlçesi Çanta Mimarsinan Mahallesi, 130 ada 10 parsel ile park ve yol alanı olarak kamu adına terkli alana ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı incelemiş olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” 4. Gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-5747 Sayılı Yasa ile belediyemize bağlanan ilk kademe belediyelerinin plan notlarında kot yapının tabii zemin ortalamasından verilir maddesinin iptali ile ilgili 5.gündem maddesinin İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Gümüşyaka, Çanta, Değirmenköy, Bçavuşlu, ve Kavaklı İlk Kademe Belediyelerince onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ait plan notlarında, binalara yapının köşelerinin oturacağı tabi zeminin ortalamasından kot verilir ibaresinin iptali Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-Gündemin 6. Maddesi olan 5747 Sayılı Yasa ile belediyemize bağlanan ilk kademe belediyelerinin sanayi alanlarında (h) yüksekliği ile ilgili plan notu değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Belediyemize bağlanan İlk Kademe Belediyelerinin 1/1000 ölçekli plan notunda ; yapılacak tesislerin teknolojinin gerektirdiği yüksekliklere uyulması halinde plandaki mevcut h yükseklikleri ihtiyacı karşılamamakta ve uygulamada sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle                  (h) yüksekliklerinin tesisin özelliğine göre yeniden düzenlenmesi gerektiğinden maksimum (h) yüksekliği 12.50 m. olacak şekilde; Kavaklı Mahallesi, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı : (h) yüksekliğinin 9.50 m. den, max:12,50 m.ye. Çanta Mahallesi, Depolama alanı (h) yüksekliğinin 7.00 m. den, max:12,50 m ye, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı : (h) yüksekliğinin 9.50 m.den, max:12,50 m.ye. Değirmenköy Mahallesi, Sanayi Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı : (h) yüksekliğinin : 6.50 m.den, max:12,50 m.ye. Ortaköy Mahallesi, 2. Etap Sanayi Alanı : (h) yüksekliğinin 6.50 m.den, max:12,50 m.ye. Selimpaşa Mahallesi, 7. Etap 644 – 661’ li adalar Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (h) yüksekliğinin 8.50 m.den, max: 12.50 m.ye yükseltilmesi konusu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” 6. Gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-7. Gündem maddesi olan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Silivri Şube Başkanlığına yer tahsisi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 01.10.2012 tarihli toplantısında, İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Silivri Şube Başkanlığı ilgi başvuru takip nolu dilekçesinde, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1077 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın, mülkiyeti Belediyemize ait olan, 41 nolu bağımsız bölümünü,  dernek faaliyetlerini yürütmek amacı ile kendilerine tahsisini talep etmişlerdir. Belediye Kanunu’nun 18 / e maddesinde; “taşınmaz tahsisine karar vermek Belediye Meclisi’nin yetkisindedir’’, Belediye Kanunu’nun 75 / c maddesinde; ‘‘Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir’’, yine Dernekler Kanunu’nun 10. maddesinde de; ‘‘dernekler, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilirler” denmektedir. Buna istinaden; ilçemiz Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1077 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın, mülkiyeti Belediyemize ait olan, 41 nolu bağımsız bölümünün, Belediyemiz ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Silivri Şube Başkanlığı’nın karşılıklı imza altına alacakları bir İşbirliği Protokolü kapsamında, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Silivri Şube Başkanlığı’na, 1 (bir) yıllığına tahsis edilmesi ve protokol konusunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesi oy birliği ile uygun görülmüştür.” 7. Gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliğinin revize edilmesi ile ilgili 8. Gündem maddesinin Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yeni gelişmelere göre revize edilerek hazırlanan ilişik 16 maddelik Görev ve Çalışma Yönetmeliği 5393 Sayılı Kanunun 18/m maddesi uyarınca Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” Gündemin 8. Maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti. Silivri Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın III. Birleşiminin I. Oturumu, 15 Ekim 2012 Pazartesi Günü saat 14.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

 

 

 
Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2012, 21:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner3205

banner3196

banner3552

banner3197