banner3088

Kasım Meclisi Karara Bağlandı

Silivri Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumunda görüşülen tek gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

Kasım Meclisi Karara Bağlandı

Silivri Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumunda görüşülen tek gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.  

 

Silivri Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, 08 Kasım 2013 Cuma Günü saat 14.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Görüşülen 1 gündem maddesi oy birliğiyle karara bağlandı.

 

-Silivri Fener Köyü, 3 pafta, 4847 nolu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşüldüğü tek gündem maddesinin İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince 11.06.2013 gün ve 1109 sayılı Kararı ile tadilen uygun bulunarak 14.06.2013 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı ve plan hükümlerine uygun olarak hazırlanan “İstanbul İli, Silivri İlçesi, Fener Köyü 4847 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifi incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 
Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2013, 13:26
YORUM EKLE

banner3205

banner3211

banner2251

banner3196