banner3088

Mayıs Meclisi Karara Bağlandı

Silivri Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu’nda görüşülen gündem maddelerinin tümü oy birliğiyle kabul edildi.

Mayıs Meclisi Karara Bağlandı

Silivri Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, 11 Mayıs 2012 Cuma Günü saat 14.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Görüşülen 8 gündem maddesinin, 6’sı oy birliği, 2’si oy çokluğuyla karara bağlandı.

 

-Gündemin 1. Maddesinde görüşülen Belediyem hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama ihalesinin yıllara sari olarak yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 07.05.2012 tarihinde Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edilen Belediyemiz Müdürlüklerinin bünyesinde kullanmak üzere talep edilen 2 yıllık araç kiralama hususu incelenmiştir.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 67.maddesine istinaden Belediyemiz menfaatlerine uygun olması ve daha uygun fiyatlara 34 adet araç kiralanması için 2 yıllık araç kiralama ihalesinin 5393 sayılı Kanunun 67.maddesine istinaden yapılması hususu oy birliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-2. Gündem maddesinde görüşülen Silivri Büyükkılıçlı Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesi ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “13.02.2012 onay tarihli 1/1000 ölçekli Silivri İlçesi Büyükkılıçlı Köyü Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılmış onbir (11) adet itiraz incelenmiş olup, sekiz (8) adet itiraz Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmamış, üç (3) adet itiraz ise Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunarak imar planının bu şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.” 2. Gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 48 ada, 86 parselin satışının görüşüldüğü 3. Gündem maddesinin Plan Bütçe ve İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 07.05.2012 tarihli toplantısında, Plan Bütçe ve İmar Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Piri Mehmet Paşa Mh. 48 Ada, 86 Parselde kayıtlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca, satışından elde edilecek gelirin Belediye Hizmetlerinin yapılmasında kullanılmak üzere satışının yapılması, yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34. Maddesinin ( g ) bendi uyarınca, satış işlemlerinin yapılması için Encümene yetki verilmesi hususu oy çokluğu ile uygun görülmüştür.” Gündemin 3. Maddesi muhalefet grubunun red oylarına karşılık, oy çokluğu ile meclisten geçti.

 

-Gündemin 4. Maddesinde görüşülen Belediye 2011 yılı kesin hesabının görüşülmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme sonucunda 2011 mali yılı gelir ve gider kesin hesap raporları incelenerek komisyonumuz tarafından oy çokluğu ile uygun bulunmuştur.” Gündemin 4. Maddesi de muhalefet grubunun red oylarına karşılık, oy çokluğu ile meclisten geçti.

 

-5. Gündem maddesinde görüşülen Silivri Çeltik Köyü, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “14.03.2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Silivri İlçesi, Çeltik Köyü  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 96.2 hektarlık bölümünü kapsayan ve Meri Nazım İmar Planı kararı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmış “Silivri İlçesi, Çeltik Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” incelenmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.” 5. Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-Silivrispor Kulübü 2011-2012 futbol sezonu sonunda şampiyon olup, TFF Spor Toto 3. lige çıkarak üstün başarı gösteren sporcularının ödüllendirilmesinin görüşüldüğü 6. Gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Komisyonumuz tarafından yapılan görüşme sonucunda 2011-2012 futbol sezonunda TFF Spor Toto 3. lige çıkan ekli listede belirtilen Silivrispor kulübü teknik kadro ve sporcularına ödül olarak cumhuriyet altın alınıp verilmesi komisyonumuz tarafından oy birliği ile uygun bulunmuştur.” Gündemin 6. Maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-Gündemin 7. Maddesinde görüşülen Her Mahalleye Bir Afet İstasyonu AFİS projesi kapsamında, olası bir afet anında kullanılacak 15 adet AFİS konteyneri ve içindeki malzemelerin teslimi ile ilgili Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri ilçesi, Silivri Belediye Meclisi’nin 07.05.2012 tarihli toplantısında,  Hukuk Komisyonuna havale edilen,  Her Mahalleye Bir Afet İstasyonu AFİS projesi kapsamında daha önce Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan ve içerisinde olası bir afet anında kullanılmak üzere çeşitli malzemeler bulunan 15 adet AFİS konteyneri İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 18/10/2010 tarih ve 2728 sayılı yazıları gereğince Silivri Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/01/2011 tarih ve 130/171 sayılı yazısı ile belediyemize devredilmiştir. İstanbul Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği İSTANBUL MAGDER 02/05/2012 TARİH VE 169369 TN sayılı dilekçeleri ile ekte bulunan protokol kapsamında yukarda bahsi geçen AFİS konteynerlerinin, her mahallede oluşturmaya çalıştıkları Mahalle Afet Gönüllüleri MAG diye isimlendirilen ve gönüllülük kapsamında faaliyet gösteren ekiplere teslim edilerek bu ekiplerin eğitimi ve olası bir afet anında eğitim almış bu gönüllülerce bahse konu konteynerlerdeki malzemelerin kullanılması hususunda öncelikle Fatih Mahallesinin kullanımı olmak üzere diğer mahallelerde de oluşturulacak Mahalle Afet Gönüllüleri MAG diye isimlendirilen ve gönüllülük kapsamında faaliyet gösteren ekiplere teslim edilmek üzere aşağıdaki protokolü imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” 7. Gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-8. ve son gündem maddesi olan İçkili Yerler Bölgesine ilave yapılmasının görüşülmesi ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “İçkili yerler bölgesine ilave edilecek yerlerin Komisyonumuzca tespit edilerek, genel güvenlik ve asayiş durumu hakkında, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce, Silivri Kaymakamlığının görüşünün istenmesi için konunun, görüş gelene kadar komisyonda bekletilmesi oy birliği ile uygun görülmüştür.” Gündemin son maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

 

 

 
Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2012, 15:55
YORUM EKLE

banner3205

banner3197

banner2250

banner3196