Sami Barlas: 18 Kırsal Mahallemiz olacak

Kırsal Mahalle statüsü ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden AK Parti İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Sami Barlas, Şubat Ayında konunun İBB Meclisinde kararlaştırılmasının beklendiğini söyledi.

Sami Barlas: 18 Kırsal Mahallemiz olacak

İstanbul'da kent merkezi ile kırsal alanlarda oluşan su fiyatlarındaki adaletsizliği ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan çalışma Ekim ayında TBMM'de kabul edilen ve Kırsal Mahalle statüsü getiren yasa ile sonuçlandı.
Kırsal Mahalle Statüsü ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Sami Barlas, “Kırsal Mahalle alanlarının tespit ve proje çalışması Silivri Belediyesi Planlama Müdürlüğümüzce yapılıyor. Aralık ayında muhtarlarımızın da görüşü alınıp, konu Ocak ayı Silivri Belediyesi Meclis gündemine gelecek, Şubat ayı İBB meclisinde de onaylanması bekleniyor. Silivri'mizin 18 mahallesi bu kapsama alınmış olacak” dedi.
AVANTAJLARI VE MUAFİYETLERİ NELER OLACAK?
Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde;
*Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile
*Mesken amaçlı kullanılan binalar ve
*Zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır.
*Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50 indirimli uygulanır.
*Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı alınmaz. Ve imarla ilgili harçlar alınmaz…

*Kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır.
*Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için %50'sini, konutlar için %25'ini geçmeyecek şekilde belirlenir.
*4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz.
*3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 12 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun ek 17 nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.
*Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerler hakkında 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin on beşinci ve yirmi dokunzuncu fıkraları uygulanmaz.”
*Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler bu muafiyetten yararlanamayacaklardır.
*Kanunlar ile orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan bu maddeye aykırı olmayanlar devam edecek.
*Teklif ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa ek madde eklendi.”
Kaynak:Hurhaber

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 23:04
YORUM EKLE

banner3196

banner3883

banner3552

banner3212

banner3841