Şubat Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi Günü

Silivri Belediye Meclisi’nin Şubat Ayı Meclis toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, 1 Şubat 2021 Pazartesi Günü 10.00’da gerçekleştirilecek.

Şubat Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi Günü
banner3909

Silivri Belediye Meclisi’nin 01/02/2021 Pazartesi tarihine rastlayan Şubat Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Belediye kadrolarında derece değişiklikleri yapılmasının görüşülmesi.

2 - Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesinin görüşülmesi.

3 - Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesinin görüşülmesi.

4 - Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesinin görüşülmesi.

5 - Silivri İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına tahsisi yapılan Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1077 ada, 5 parsel üzerinde bulunan New Center Alışveriş Merkezindeki mülkiyeti Silivri Belediyesine ait 32 ve 33 nolu bağımsız bölümlerin tahsis süresinin uzatılmasının görüşülmesi.

6 - Kamu kurum ve kuruluşları ile belediye tarafından yapılan hizmet bedellerinin ödenmesi için borçlanılması ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

7 - Mülkiyeti belediyeye ait olan Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1546 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın vergi borçlarımıza karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılmasının görüşülmesi.

8 - Mülkiyeti belediyeye ait olan Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 5878, 5951, 5952, 5879 ve 5882 parselde kayıtlı 3 adet ayrı binanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi.

9 - Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 303 ada, 113 parseldeki belediye hissesi satışının görüşülmesi.

10 - Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 223 Ada, 1 parsel ile mülkiyeti belediyeye ait olan Kavaklı Mahallesi, 313 ada, 1 parselin takası veya Kavaklı Mahallesi, 313 Ada 1 Parselin satışının yapılmasının görüşülmesi.

11 - Silivri İlçesi, Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.

12 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklarının isimlendirilmesinin görüşülmesi.

13 - Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2021 mali yılında uygulanmak üzere revize edilen ücret tarifelerinin görüşülmesi.

14- Anadolu Ortopedik Engelliler Derneğinin engellilerle ilgili Macaristan ziyaretinde bulunmak üzere görevlendirilmesinin görüşülmesi.

15 - Zeytinburnu Futbol Antrenörleri Derneğinin sporcu engellilerle ilgili Macaristan ziyaretinde bulunmak üzere görevlendirilmesinin görüşülmesi.

YORUM EKLE

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841