banner2836

Kayseri Vergi Dairesi Başkanvekili Ahmet Günçavdı:

Vergi affı için uzatılan sürenin Mayıs ayı sonunda dolacağını belirten Kayseri Vergi Dairesi Başkan Vekili Ahmet Günçavdı, aftan yararlanan vatandaşlara, ay sonuna kadar ödeme yapmaları hususunda uyarıda bulundu.Düzenlediği basın toplantısında...

Kayseri Vergi Dairesi Başkanvekili Ahmet Günçavdı:

Vergi affı için uzatılan sürenin Mayıs ayı sonunda dolacağını belirten Kayseri Vergi Dairesi Başkan Vekili Ahmet Günçavdı, aftan yararlanan vatandaşlara, ay sonuna kadar ödeme yapmaları hususunda uyarıda bulundu.

Düzenlediği basın toplantısında 6736 sayılı kanundan yararlanan vatandaşların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Kasım 2016 tarihinde sona erdiğini ve bu tarihe kadar ödeme yapmayanların kanundan yararlanma hakları sona erdiğini söyleyen Günçavdı, kanuna eklenen geçici madde ile vatandaşlara son bir şans daha verildiğini söyledi. Vatandaşların 31 Mayıs’a kadar ödeme yapabileceğini söyleyen Kayseri Vergi Dairesi Başkan Vekili Ahmet Günçavdı; “19 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı kanun ile vatandaşların; kamuya olan borç yükünün azaltılması, borçların taksitler halinde ödenebilmesi, vergi ihtilaflarının sonlandırılması, devam eden vergi incelemeleri için kanundan yararlanabilmesi, geçmiş yıl beyanlarının artırılması yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması, daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi işletme kayıtlarının gerçek duruma uyguna hale getirilmesi imkanları getirilmiştir. Kanuna başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir. Kanun hükümlerinden yararlanan vatandaşlarımıza yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı verilmiştir. Yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme süreleri de 30 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir. Bazı vatandaşlarımızın Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle kanundan yararlanma hakları sona ermiş, ancak kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verilmiştir. Yapılan düzenleme gereğince; yapılandırması ihlal olan borçlular ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 13 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece kanundan yeniden yararlanma imkanına kavuşmuş olacaklardır. Ayrıca kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödeyemeyen borçlular Mayıs 2017 sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları taktirde peşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir. 6736 sayılı kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerinin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenmesi gereken taksitler Haziran ayında ödenecektir. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunmaktadır. 6736 sayılı kanunun getirdiği önemli şartlardan biri de taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesidir. Cari dönem ödeme şartını ihlal edenlere de hak verilmiş ve bu mükellefler cari dönem yükümlülüklerini Mayıs 2017 sonuna kadar yerine getirerek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu yükümlülüklerini yerine getiremediklerini tecil başvuruları ile belirterek kanundan yararlanmaya devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Vergi Mükelleflerine verilen son şansın kaçırılmaması tavsiyesinde bulunan Günçavdı; “6736 sayılı kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması ödemeler büyük önem taşımaktadır. Zira 6736 sayılı kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimiz peşin veya ilk iki taksiti ödemelerini her hal ve taktirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır. İlk taksitini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini Mayıs 2017 ayında ödemedikleri taktirde kanundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir. Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerekir” dedi.

Kayseri Vergi Dairesi Başkan Vekili Ahmet Günçavdı konuşmasını şöyle noktaladı;

“Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresinden, vergi dairelerinden, AVM ve vatandaşlarımızın yoğun şekilde uğradığı bazı alanlarda açılan bilgilendirme stantlarından ve 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi’nden bilgi alınabilecektir.”
YORUM EKLE

banner2835

banner2251

banner2588