banner3088

Kültür, Sanat, Uygarlık ve Müze Bilinci…

Kültür bir milletin veya toplumun yaşam biçimidir, o milletin tarihi bunca yaptığı, yaşadığı maddi ve manevi her şeydir. Din, Sanat, Bilim v.b bunun içine girer.
Yapılan araştırmalara göre kültürün 164 farklı tanımı yapılıyor. Kültür bir duyuş ve düşünüş birliğini sağlayan bütün değerlerin tümü olarak ta tanımlanır.
Başka bir tanıma da insanın yarattıklarının tümü olarak tanımlayabiliriz (Burada kullandığımız yaratma sözcüğü asla yoktan var etme anlamında değildir, yapılmayanı yapma, düşünülmeyeni düşünme   …gibi)
 Sanat insanın ayrılmaz bir parçasıdır sanat eseri de öyle bir varlıktır ki sanatçısı ölse dahi ölümsüzlüğünü ve canlılığını sürdürür.;Böylece sanat eseri ,hem milli kültürü yansıtmakta, hem de evrensel kültüre katkı sağlamaktadır; sanat evrenseldir. Sanat kültürün içinde yer alan önemli unsurlardandır. Toplumların kültürlerini yansıtmada sanatın önemli bir misyonu vardır. Kültür geçmişten koparılamaz ve geleceği de görmezlikten gelemez. Kültür ürünlerini genelde müzelerde görebiliriz, ürünleri gelecek kuşaklara aktarmak, kültürel değerlerin yaşaması, yaşatılmasında müzelerin katkısı yok sayılamaz. Geçmişle yaşadığımız çağla bağı bu şekilde kurarız, kurulan bağı pekiştirir. Müzeler kültür hazineleridir. Bu konuda toplumu bilinçlendirmek, eğitimcilere ve eğitim kurumlarına, Kültür, Turizm Bakanlığı ve bunlara bağlı kurumlara ve çalışanlara bağlıdır.
Eğitimde bireyin geleceğe hazırlanması, eğitimde kültür, sanata verilecek önem ve bu konudaki çabaların önemi ortadadır. Eğitimin niteliği bu konuda belirleyici olacaktır. ''Bir milletin sanat kabiliyeti güzel sanatlara verdiği kıymetle ölçülür'' diyor Atatürk. Bir milletin sanat düzeyi ortaya koyduğu maddi ve manevi ürünlerin tümüdür.
paylaşılır. Uygarlık ve kültürün birbirinden ayrılamayacağı, uygarlığın olmadığı kültürün, kültürün olmadığı uygarlığın var olamayacağının altını çizelim. Uygarlık; bir toplumun kendi mayasını, benlik ve kimliğini kaybetmeden, diğer ulusların da mayalarını öğrenmek, anlamak gerekir. Uygarlıklar canlı varlıklar gibidir, zamanı gelince doğar, gelişir ve ölürler. Uygarlıkların belgeleri ve kanıtları müzelerde barındırılır ve saklanır. Müzeler böylelikle tüm insanlığa hizmet ederler. Farklı kültürlere saygılı olmak insan insanlık gereğidir. İnsanların diğer insanlara saygılı olması ve saygı duyması budur.
Özetlersek Sanat ruhun maddeye dönüşmesidir, bireyi diğer insanlardan farklı kılmaktadır Sanat ayrı bir anlaşma ve konuşma dilidir. Atatürk' ün ''SANATSIZ KALAN BİR BİR MİLLETİN HAYAT DAMARLARINDAN BİRİ KOPMUŞ DEMEKTİR'' sözü bunun en güzel kanıtı değil mi?

 
YORUM EKLE

banner3205

banner3211

banner2250

banner3196