banner3088

Milli Birlik ve Beraberlik

Millî birlik ve beraberlik; toplumu birleştiren, kaynaştıran, ötekileştirmeyen, kucaklayan, bir arada huzur ve barış içinde yaşamayı ve bütünlüğü belirtir. Millî birlik ve beraberlik, bir arada yaşayan millet fertlerini, ortak istenç olan hukuk birliği, inanç birliği, milli irade, adalet ilkesi, hürriyet ve demokratik yaşam gibi değerler çatısı altında toplayarak birbirine sımsıkı bağlar. Milletçe birlik, ortak amaçlarda, ortak idealde, ortak paydada buluşmak, aynı sevinci ve aynı coşkuyu yaşayabilmek ve hissedebilmektir. 

İnsanlarda birlikte yaşama bilincini oluşturan, birbirine yaklaştıran, birlikte olma duygusunu yücelten şüphesiz ideal birliğidir. Bu birliktelik; toplumda dayanışma ruhunu ortaya koyar, ortak idealleri olgunlaştırır, geliştirir ve pekiştirir.

Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında tarih, dil, duygu, gelenek, görenek ve ideal birliği olan insan topluluğu bir milletti oluşturur. Bu millet; Atatürk’ün liderliğinde hürriyet ve bağımsızlık uğruna emperyalist devletlere karşı kendi kurtuluş savaşını onurlu bir direnişle vermiş ve muzaffer olmuştur.

29.Ekim.1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisinde “Yaşasın” nidalarıyla Cumhuriyet Kabul edildi. Artık ekonomide, tarımda, sanayide, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda ve savunma sanayinde muasır ülkelerin seviyesine ulaşmak için atılım yapma zamanıydı. Cumhuriyetin ilan edildiği tarihte okur yazar oranı %10 civarında ve savaş sonrası fakirlik ve yoksulluk hakimdi. Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal sisteminin yeniden geliştirilmesi için çok hızlı adımlar atılmaya başlandı. Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılından, Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı 1938 yılına kadar geçen 15 yıllık süreçte, dünyada emsali görülmeyecek bir kalkınma ve yapılanma yaşandı. Bunlardan bazıları:

               1924 yılında yapılan işler:

 • Gölcük’te ilk tersane ünitesi kuruldu.
 • Devlet Demiryolları kuruldu.
 • Türkiye İş Bankası kuruldu.
 • Türkiye Kadınlar Birliği kuruldu.
 • Türkiye Tütüncüler Bankası kuruldu.
 • Milli Sahne Ankara’da ilk tiyatro olarak kuruldu.

               1925 yılında yapılan işler:

 • Danıştay kuruldu.
 • İstanbul’da Liman İşleri inhisarı kuruldu.
 • Adana Mensucat Fabrikası üretime başladı.
 • Tayyare Cemiyeti’nin katkılarıyla Ankara’da Türk yapımı ilk planör uçuruldu.
 • ŞEKER FABRİKALARININ kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

               1926 yılında yapılan işler:

 • Türk Telsiz Telefon Şirketi kuruldu.
 • Eskişehir Uçak Bakım İşletmesi açıldı.
 • İlk şeker fabrikası olan ALPULLU ŞEKER FABRİKASI işletmeye açıldı.
 • Bakırköy Çimento Fabrikası kuruldu.
 • UŞAK ŞEKER FABRİKASI işletmeye açıldı.
 • Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi. Kanunla kadın erkek eşitliği sağlandı.

               1927 yılında yapılan işler:

 • Bünyan Dokuma Fabrikası hizmete girdi.
 • Bursa Dokumacılık Fabrikası açıldı.

               1928 yılında yapılan işler:

 • Anadolu Demiryolu Şirketi yabancılardan satın alındı.
 • Haydarpaşa-Eskişehir-Konya ve Yenice-Mersin Demiryolları yabancılardan satın alındı.
 • Ankara Çimento Fabrikası açıldı.
 • Ankara Numune Hastanesi açıldı.
 • İstanbul Bomati’de Türk Mensucat Fabrikası hizmete girdi.
 • Gaziantep’te Mensucat Fabrikası işletmeye açıldı.
 • Malatya Elektrik Santralı açıldı.
 • Amasya - Zile demiryolu açıldı.
 • Kütahya-tavşanlı demiryolu açıldı.

               1929 yılında yapılan işler:

 • Mersin-Adana demiryolu yabancılardan satın alındı.
 • Anadolu-Bağdat, Mersi –Tarsus demiryolu yabancılardan alındı.
 • Kütahya-Emirler, Fevzipaşa-Gölbaşı demiryolları açıldı.
 • Haydarpaşa Limanı yabancılardan satın alındı.

               1930 yılında yapılan işler:

 • Ankara Ziraat Enstitüsü kuruldu.
 • İstanbul Galata Köprüsü’nden 70 yıldan beri alınan köprü geçiş ücreti kaldırıldı. (Bugün, köprülerden döviz bazında ücret ödeyerek geçiyoruz.)
 • Ankara – Sivas Demiryolu ulaşıma açıldı.

               1931 yılında yapılan işler:

 • 10 ilde Bölge Sanat Okulları açıldı.
 • Gölbaşı – Malatya demiryolu açıldı.

               1932 yılında yapılan işler:

 • İzmir Rıhtım İşletmesi yabancılardan alındı.
 • Samsun – Sivas demiryolu açıldı.

               1933 yılında yapılan işler:

 • Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı.
 • Sümerbank faaliyete geçti.
 • Havayolları Devlet İşletmesi kuruldu.
 • Halk Bankası kuruldu.
 • Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı.
 • Yerel Yönetimlere finansal yardım için İller Bankası kuruldu.
 • Zonguldak Yatırım Bankası ve Kayseri Milli İktisat Bankası kuruldu.

               1934 yılında yapılan işler:

 • Keçiborlu Kükürt Fabrikası üretime başladı.
 • Bakırköy Sümerbank Bez Fabrikası’nın açılışı yapıldı.
 • Isparta Gülyağı Fabrikası üretime başladı.
 • TURHAL ŞAKER FABRİKASI açıldı.
 • Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası işletmeye açıldı.
 • İzmir-Afyon Demiryolu yabancılardan satın alındı.

               1935 yılında yapılan işler:

 • MTA Enstitüsü kuruldu.
 • ETİBANK kuruldu.
 • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. kuruldu.
 • Türkkuşu kuruldu.
 • Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası üretime başladı.
 • Zonguldak Türk Antrasit Fabrikası işletmeye açıldı.
 • Sümerbank Kayseri Dokuma Fabrikası işletmeye açıldı.
 • Ankara Mamak’ta Gaz Maskesi Fabrikası açıldı.
 • Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi açıldı.
 • İstanbul Rıhtım Şirketi yabancılardan alındı.

               1936 yılında yapılan işler:

 • İzmit SEKA Fabrikasında ilk üretim yapıldı.
 • İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası hizmete girdi.
 • İzmir Hava Gazı Şirketi yabancılardan satın alındı.
 • İstanbul Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı.
 • Malatya Sümerbank İplik ve Bez Fabrikası kuruldu.
 • Elazığ Şark Kromları işletmesi kuruldu.

               1937 yılında yapılan işler:

 • Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası kuruldu.
 • Sümerbank Konya Ereğlisi Dokuma Fabrikası üretime başladı.
 • Yozgat Termo-Elektrik Santrali hizmete girdi.
 • Ankara’da Motorlu Tayyarecilik Okulu açıldı.
 • Kozlu Kömür İşletmeleri yabancılardan satın alındı.

               1938 yılında yapılan işler:

 • Gemlik Suni İplik Fabrikası açıldı.
 • İzmir Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı.
 • Divriği Demir Madenleri üretime başladı.
 • Bursa Merinos Fabrikası faaliyete başladı.
 • Murgul Bakır İşletmeleri satın alındı.
 • Eskişehir İspirto Fabrikası açıldı.
 • İstanbul Elektrik Şirketi yabancılardan satın alındı.
 • Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kuruldu.
 • Giresun’da Fiskobirlik kuruldu.
 • Sivas – Erzincan Demiryolu açıldı.

Cumhuriyetin kuruluşundan, Atatürk’ün vefatıyla aramızdan ayrıldığı 1938 yılına kadar geçen zaman içinde yapılan yatırımlar ve değerli bütün eserler tamamen bu milletin kaynakları ile hiç borç alınmadan yapılmıştır. Aslında, yazamadığım o kadar çok yatırım ve girişimler var ki, burada yazdıklarımdan çok daha fazla.

Atatürk’ün vefatından sonrada yatırımlar aynı şevkle ve hızla devam etmiştir.  Bunların tamamını yazmaya kalkarsam, hiç şüphesiz kitap olur. (Merak edenler 1924 – 1950 yılları arasındaki yapılan fabrikaları ve diğer yatırımları araştırıp öğrenebilirler.) Burada yazdıklarım 1924 – 1938 yılları arasında yapılan işlerin ve yatırımların sadece bir kısmıdır.

Bugün gelinen noktada, o dönemlerde ülkenin kıt kaynaklarına rağmen -devletin bütün edinimleri- tamamıyla yabancı ve yerli unsurlara satılmıştır. Hiç borçlanmadan, savaştan çıkmış yoksul bir ülkenin kıt kaynaklarıyla bu eserleri ve yatırımları yapan, gelecek nesillere miras bırakanlar mı, yoksa bu mirası - bir kısmını da yabancılara- satıp savanlar mı milli ve vatan sevgisini yüreklerinde taşıyanlardır?

Birlik ve beraberliğe atıfta bulunan (FABL) manzum bir hikaye:

“Orman halkı birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam ederken bir gün ormana gelen bir tilki bütün düzeni bozar. Herkesin kötülüğünü ister ve bütün orman halkını birbirine düşürmeye çalışır. Bir gün ormanda çok büyük kavga çıkar. Ormanda ne kadar hayvan varsa kuş, kuzu, kurt… Tilkinin yüzünden birbirine düşer ve kavga etmeye başlarlar. Tilki bu duruma tam sevinirken sevinmesi kursağında kalır. Çünkü yürürken tuzağa yakalanmıştır. Tilki can havliyle yardım çağırır. Lakin bütün hayvanlar birbiriyle kavga ettiğinden tilkinin yardım çağrısını umursamadılar. Sonunda tilki kendi çabasıyla tuzaktan kurtulmayı başarır ve yaptıklarından büyük pişmanlık duyar. Ormanda yaşayan bütün hayvanlardan özür diler ve tekrar birlik, beraberlik içinde yaşamaya karar verirler.” Unutmayalım ki birlik ve beraberliğin getirdiği sinerjiden güç ve kuvvet doğar.

Aile içindeki birlik ve beraberlik aileye huzur getirir, erinç içinde mutlu bir aile olur. Milletin birlik ve beraberliğinde, ortak amaçlara hizmet edileceğinden toplumu oluşturan kişiler perçinlenmiş bir bütün olarak güçlü hale gelir. Milletler arasında ortak amaçlarda asgari müşterek sağlanırsa, dünya yaşanılır hale gelir. Milli birlik ve beraberliğin ülke içinde sağladığı huzur ve güvenlik, ahlaki ve manevi değerlerle de güçlenir.

Atatürk’ün dediği gibi “Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir.”

YORUM EKLE

banner3205

banner3196

banner3550

banner3211