banner3088

Neden Okumalıyız

Okuma alışkanlığı, yaşam boyunca hiç terketmiyeceğimiz, terkedemiyeceğimiz hava gibi su gibi yaşamsal değerimizdir. Okumak ve öğrenmek uzun bir yolculuktur; beşikte başlar, mezarda biter. Okumak yaşam içerisinde var olabilmenin bir arayışıdır. Hakkın, hakikatin, doğrunun, güzelin arayışı insana umut ve heyecan katar. Okuma azmi ve iradesi kararlılık ister, sabır ister; iğneyle kuyu kazmak gibi.

Sosyal bir varlık olan insan hayatı boyunca öğrenmeye açıktır. Önemli olan insanın, okumak, anlamak, düşünmek, görebilmek ve görebildiğinden anlam çıkarması, kendisini geliştirmeyi talep etmesi ve buna inanmasıdır.

Marcel Proust okumayı konuşmakla ilişkilendirerek şöyle tanımlamaktadır:

“…okuma, insanların en bilgesiyle bile olsa, bir konuşmaya indirgenemez; bir kitapla bir dost arasındaki farklılık, bilgeliklerin büyüklüğündeki farklılık değil, onlarla iletişim kurma biçimidir; okuma konuşmanın tersine, yalnızlığımızı sürdürürken, yani yalnızken sahip olunan esinlere açık olmaya ve zekanın kendi kendisi üzerindeki çalışmasını bütünüyle verimli kılmaya devam ederek, her birimizin önceden iletilmiş bir başka düşünceyi edinmesidir.”

Okumak aydınlanmaktır. Aydınlanan insan karanlıkta kalan diğer yarısına ışık olur aydınlatır. Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez misali karanlıktan aydınlığa çıkıştır, okumak. Yazarın, yılların birikimini, emeğini ve kazanılmış tecrübelerini bilgiye dönüştürüp uzun uğraşlardan sonra kitap olarak okuyucuya sunmasından sonra, bu kitabı okuyanlar; yazarın kitabı yazmaya harcadığı zaman ve yıllarca kazandığı tecrübe birikimine kitabı okuduğumuz bir kaç gün içinde, okuyucu olarak ulaşmış oluruz. Bu da bize dünyanın en değerli şeyi olan zamandan ve hayattan kazanmamıza vesile olur.

Okumak, insana bir bakıma bilmediği başka hayatları yaşatıp empati kurma gücünü geliştirir.  Bir anlamda zihninin terbiye edilmesini sağlar.  İnsan ne kadar çok okursa o kadar kültürel birikime sahip olur. Kendini daha özgürce ifade eder, sorgulama yeteneği ve özgüveni gelişerek güçlenir. Bir zaman sonra da okuma alışkanlığı hızlıca gelişim gösterir ve hayatın vaz geçilmez parçası haline dönüşür.  Kitap okumak gelişim, paylaşım ve sürekli öğrenme arzusunu beslediğinden okumaya bir ömür boyu tutsak oluruz.

Okuyan insanın, kelime dağarcığı geniş olur, olaylar karşısında kendini ifade etmede zorlanmaz. Kendine güveni artar. Olayları irdelemede daha geniş ufka sahip olma yeteneğini kazanır. Daha etkili hitabet yetisi ile kişilerle etkin iletişim kurar. Bu etkiler düşünce kapasitesini ve kültür düzeyini yükselterek kişiye daha sosyal karakter kazandırır. Kitaplar insana hayal kurmayı; insanları, tabiatı, canlıları sevmeyi, yaşama tarzını öğretir.

İnsanlığa inen ilk ayet “Yaratan Rabbinin adıyla oku” (Alak/1) olmasına rağmen okumayan bir ülke haline geldik. Okuyarak öğrenmek yerine, bilgisinden emin olmadığımız insanları dinleyerek, kulaktan dolma sohbetlerin varlığıyla yetinmeye çalışma zaafı içindeyiz.  Kitap okumayanların genel olarak zaman bulamadıklarından yakındıklarına şahit oluruz. Halbuki gün içerisinde otobüste, takside, özellikle zorunlu olarak bekleme yaptığımız yerlerde, televizyon karşısında heba olan zamanlarda yanımızda taşıdığımız kitabımızı okumak, geçen zamanı hem keyifli hale getirecek hem de yeni bir şeyler öğrenmemize vesile olacaktır. Okurken zihnimiz ve bedenimiz dinlenerek huzura ve dinginliği erişecektir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 yılında yaptığı kitap okuma alışkanlıklarını ortaya koyan araştırmada:

Ülke genelinde ve ülke ortalamasında günde 6 saat televizyon izleyen, 3 saat internete giren Türk insanı, kitap okumaya sadece 1 dakika ayırıyor.

Kitap okumak Türk insanının ihtiyaç listesinde 235. sırada yer alıyor.

En fazla kitap okuyan ülkelerin başında yüzde 21 oranıyla İngiltere ve Fransa, Japonya yüzde 14, Amerika yüzde 12, İspanya yüzde 9, Türkiye binde bir oranıyla yer alıyor. Okuma alışkanlığında dünyada 86. sıradayız.

Atatürk’ün okumakla ilgili sözleri:

Milli Eğitim gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılapçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli,  karakter sahibi genç yetiştirmektir. (1923)                                   (Kılıç Ali, Atatürk’ün hususiyetleri 1955)

Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memlekete sevgiyi, şerefi, bağımsızlığı öğretir… Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur. (1923)                                                                                                     (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)

İnsanlarımız okuyarak geçirebilecekleri zamanları genellikle beyhude uğraşlarla geçirmektedirler. Oysaki okuma alışkanlığı öncelikle kişilerin kendisi için edinilmesi elzem bir alışkanlıktır. Okuyarak olayların ve gelişmelerin sürecini irdeleyen bir kişi, öncelikle kendine olan öz güvenini artırır. Böylelikle düşünce ufkunu geliştirip, farklı perspektiften olayları inceleme yeteneği gelişir. Şartlar ne olursa olsun okumak için zaman ayıralım. Okumanın erdemi üzerine söylenmiş sözleri paylaşarak, her gün bir sayfa kitap okumaya zaman ayırmak dileğiyle…

Ne kadar meşgul olduğunu düşünürsen düşün okumak için zaman ayırmazsan cahilliğe teslim olursun.  Konfüçyus

Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir.  Montesquieu

Kurnaz insan okumayı küçümser, basit insan ona hayran olur, akıllı insan ise ondan yararlanır. F.Bacon

Okuyabiliyor musun öyleyse anlamalısın, yazabiliyor musun öyleyse bir şeyler bilmelisin, inanabiliyor musun öyleyse kavramalısın, istiyorsan zorunda alacaksın, bekliyorsan ulaşacaksın ve tecrübeliysen yararlanmalısın.  W.V.Goethe

Zeki adam kitaptan bir hayat hissesi ve hayattan bir kitap hissesi alır.                 Cenap Şahabettin

Mevlana’ya sormuşlar; o kadar okursun, o kadar yazarsın, ne bilirsin? Mevlana şu cevabı vermiş; Haddimi bilirim.

Hasbi Demirtaş

YORUM EKLE

banner3205

banner3211

banner3152

banner3196