banner3088

Özgürlük

Özgürlük herkeste farklı anlam kazanır; kimi için düşündüğü her şeyin ayan beyan söyleyebilmek, kimi için ekonomik anlamda, kimi için sosyal anlamda, kimi için hayallerini gerçekleştirebilmek, kimi için korkusuzca ve huzurla yaşayabilmek, serbestçe hareket edebilmektir.

Felsefi terminolojide tanımı: Bağlı olmama; dışarıdan etkilenmemiş olma, zorlanmamış olma. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi istencine, kendi düşüncesine dayanarak karar verme. İnsanın kendi istemesi, kendi istenciyle eylemde bulunması; insanın dıştan engellenmeden etki yapabilmesidir.

Özgürlük, bireyin her aklına geleni yapması, her istediğini gerçekleştirmeye çalışması, dilediği gibi yaşam sürdürmesi, duygu ve düşüncelerini her ortamda dile getirmesi anlamına gelmemektedir. Sorumsuzluk ve kayıtsız kalma, evrensel doğruları yadsıma, geleneksel ahlaki olguya aykırı davranış özgürlük olarak adlandırılamaz. Bir insan isteme, düşünme ve eylemlerinde bir başkasınca engellenmiyorsa, kendi istenci dahilinde hareket edebiliyorsa, o insanın kişiliği özgür olarak gelişmiş demektir.  Öyleyse özgürlük, insanın kişiliğinin tekamülü açısından kendi özünün ve davranış biçiminin kendi içinde etkin olmasıdır.  İnsanın eylemlerinden sorumlu olabilmesi için özgürlük, ahlakın ön koşuludur. Bu anlayışta özgürlük baskıyı dışarıda bırakır, ama sorumluluğu ve yükümlülüğü değil.

Birey yasaların koyduğu sınırlar dahilinde ve koruyuculuğu altında, başkalarının özgürlük alanlarını kısıtlamadan hareket edebilmelidir. Kontrolsüz, sınırsız ifade ve davranış kaos yaratır. Başkalarının da yasal koruyuculuk altında hareket kısıtlaması olmadan en az bizim kadar yaşama hakkı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Özgürlük seçme ve konumu belirleme gücü olmalıdır. İnsan kendi ve diğerleri için temayülü fayda sağlayacağı taraf olmalı ve bu durumda çok dikkatli karar vermelidir.

Özgürlük tüm içgüdülerimizi tatmin etmek ve serbestlik anlamına gelmediği gibi, arzu, istek ve davranışlarımızı baskı altında tutmak anlamına da gelmez. Davranışlarımız, içinde bulunduğumuz şartların o anki verdiği memnuniyetle ve şirin görünmeye değil, vicdanımızın sesini dinleyerek şekil almalıdır.

Kimsenin sınırsız ve imtiyazlı bir özgürlükten söz etmesi mümkün değildir. Unutmayalım ki diğerinin özgürlüğünün başladığı yerde bizim özgürlüğümüz biter.   Birlikte yaşamak zorunda olan her millet var olan hukuksal, sosyal, toplumsal ve ahlaki değerleri korumalıdır.  Aksi halde birliktelikten bahsedilemez. Özgürlük, dünyayı yaşanabilir ve daha iyi bir hale getirmek için bir şeyler yapabilmektir. “İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır.” (J.J.Rausseau)

 

Hasbi Demirtaş

 19.07.2014

 

Oğlum, bu temenni neye benzer, bana bak:

Eşeklerin canı yanar, aman derler,

Nedir bu çektiğimiz dert,çifte çifte semer!                                        

Biriyle uğraşırken gelir çatar öbürü;

Gelir ki taş gibi hain, hem eskisinden iri.

Semerci usta geberseydi… değmeyin keyfe!

Evet, gebermelidir inkisar edin herife.

Zavallı usta göçer birgün akibet, ancak,

Makamı nerede öyle uzun zaman boş kalacak?

Çırak mı, kalfa mı, ki varsa yaslanır köşeye;

Takım biçer durur artık gelen giden eşeğe.

Adam meğer acemiymiş, semerse hatli hüner;

Sırayla baytarı boylar zavallı merkepler.

Bütün o beller, çürür çürür oyulur;

Sonunda her birini sırtı yemyeşil et olur.

Giden semerciyi, derler, bulurmuyuz şimdi?

Ya böyle kalfa değil, basbayağı muallimdi.

Nasılda kadrini vaktiyle bilmedik, tuhaf iş:

Semer değilmiş o rahmetlininki devletmiş!

Nasihatım sana: herzeyle iştigali bırak!

Adamlığın yolu nerdeyse, bul da girmeye bak!

Adam mısın: ebediyen cihanda hürsün gez;

Yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez.

Adam değil misin, oğlum, gönüllüsün semere

Küfür savurma boyun kestiğin semercilere.

Mehmet Akif Ersoy

 

 

YORUM EKLE

banner3205

banner3212

banner3152

banner3196