Yanıltıcı ve aldatıcı reklamlar


Uzun zamandan beri yakıtlarda tasarruf sağladığı iddia edilen bir alet var. Biri fiyatını doksan dokuz liradan elli liraya düşürünce diğer firma hemen arayanlara bu değerli ve yararlı alet ücretsiz gönderilecek diyor. Aslında h,ç bir işe yaramayacağını bildiğim halde telefon ederek o aletten bir adet bedava almaya hak ettim. Görüştüğüm hanım efendi biraz sonra sekreterimiz sizi adres için arayacak dedi. Dediği gibi sekreter dediği hanım aradı ve önce uymanız gereken kuralı söyleyeyim dedi. Bu cihaz ithal malı olduğu için vergisi var. Sanki yerli imalatın vergisi yokmuş gibi anlatıyor. Ürünümüz adresinize geldiğinde kargo ücretiyle birlikte vergisi için on dokuz lira ödeyeceksiniz. Bu ödemeyi kabul ediyor musunuz dedi? Kalsın istemiyorum dediğimde neden diye sordu. Ben de sokağa atılacak param olmadığından dedim ve telefonu kapattım. Bu sözde tasarruf aletini pazarlayanlar ürünlerinin iki güçlü mıknatıstan oluştuğunu söylüyor. Mıknatıslar demirin dışında hiçbir şeyi tutmaz. Kurşun, bakır, alüminyum, tutye gibi maddeleri hiç tutmaz. Şayet yakıtın içinde demir varsa mıknatıslar bu maddeyi tutmuş olsa nereye depolayacak? Kaldı ki, çevreyi en çok kirleten ve zehirleyen kurşun artık hiçbir yakıtın içinde yok. Kurşun ve yakıtta olumsuz etkilere neden olan tüm zararlı maddeler rafinerilerde ayrıştırılıyor. Bu ürünü pazarlayanların içine düştükleri gülünç bir durum var. Bazen yüzde otuz tasarruf sağlıyor diyorlar. Bazen de yüzde on beş, yirmi tasarruf sağlıyor diyorlar. Peki, bunun hangisi doğru? Doğal olarak hiç biri doğru değil. Zira mıknatısla tasarruf sağlama kesinlikle olamaz. Bu nedenle bu aldatıcı reklamlara kimse inanmasın ve paralarını sokağa atmasınlar.

Bir yanıltıcı reklam da şeker ölçüm cihazı ile tansiyon ölçüm cihazlarını birlikte pazarlayanlarda. Şeker hastaları yaşadıkları sürece şekerlerini ölçmek zorundadırlar. Bu nedenle şeker ölçüm cihazı bir defalık alınmaz. Örneğin ben bir firmanın pazarladığı bir şeker ölçüm cihazı almıştım. Elli adetlik stripi ( şeker ölçüm çubuğu) kullandıktan sonra stripini hiçbir eczanede bulamadım. Bu yüzden de makinesi bir kenarda atıl olarak duruyor. Bu firmanın pazarladığı ürünlerin fiyatları olabildiğince abartılıdır. Örneğin delici iğnelerin yüz tanesi on lira. Makinesi yirmi beş lira. Yüz strip elli lira, tansiyon aleti de en fazla yirmi lira. Toplamı yüz beş lira yapmaktadır. Açıkçası bu fiyat reklamı yapılan ürünün fiyatının çok altındadır. Dahası stripler bittiğinde o makinenin kullandığı yeni stripler bulunamayacağından yirmi beş liralık alet çöpe atılacaktır.

Günümüzse organik ürün pazarlanmasında patlama var. Önüne gelen organik ürün satıyor. Peki, bu satıcıları denetleyen var mı? Bırakınız satılmakta olan ürünün organik olup, olmadığına bakılmasını, alıcılara çürük, bozulmuş yiyecekleri satanlara bile denetim yapılmıyor. Köy yumurtası diye normal yumurtaların en az iki katına satılan yumurtalar var. Yumurtalarını satacak kadar çok tavuk besleyenler, tavuklardan daha çok verim almak için tavuk çiftliklerinde tavuklara yedirilen yemleri yedirmektedirler. Bazı açıkgözler tavuk çiftliklerinden aldıkları yumurtaları samanla sepete doldurup köy yumurtası diye satabiliyorlar. Menemen’deki evimin karşısında Güleç Tavukçuluk var. Resmi bir kurumda çalışmakta olan birisi her cumartesi sabahı Güleç Tavukçuluğa iki kocaman küfe ile gelip Güleç Tavukçuluktan almış olduğu yumurtaları bir kat saman ve bir kat da yumurtayı istiflerdi. Sonra da bu yumurtaları Karşıyaka’nın cumartesi günleri kurulmakta olan pazarına götürüp satardı. Bu sahtekârlığını uzun zaman sürdürmüştü. Onu tanıyan biri utanmıyor musun insanları kandırmaya dediğinde sana ne diye bir yanıt alıyor. Bunun üzerine soran kişi satıcıyı evire çevire güzelce dövüyor. Bu olay yüzünden ipliği pazara çıkan satıcı bir daha Güleç Tavukçuluktan yumurta satın alıp alıcıları aldatmaya devam etmemişti. Tanığı olduğum bu durum yüzünden köy yumurtası diye satılmakta olan yumurtalara hiç itibar etmem. Tavuk ne yerse yesin. Sonuçta yumurta tavuğun iç salgılarıyla oluşuyor. Bence köy yumurtası ile çiftlik yumurtası arasında hiçbir fark yoktur.

Bu günlerde memba sularına yapılan zamlar yüzünden su arıtma cihaz pazarlayanlar atağa kalktılar. Hemen, hemen her gün televizyonlarda reklamları yayınlanıyor. Az daha bu reklamlara aldanıp bir arıtma cihazı ben de alacaktım. İnternet’e girip arıtma cihazlarıyla ilgili bilgilere göz attım. İnternet’teki bilgilere göre su arıtma cihazı insan sağlığı için alabildiğince zararlıymış. Zira sağlığımız için gerekli olan minerallerin tümünü yok ediyor. Bu bilgileri aldıktan sonra arıtma cihazı almaktan vazgeçtim.

Özcan Nevres        [email protected]     

 
YORUM EKLE

banner3196

banner3883

banner3552

banner3212

banner3841