banner3088

Yaşadıkça!


Gün geçtikçe potansiyelimin dışına çıkarak ağırlığımı hissettiriyor olmam, mevzubahis konulardan sorumlu kişilerin devekuşu gibi kafalarını kuma sokuyor olmalarından kaynaklanıyor. Sorumlu kişilerin sorumsuz davranışları, pişkinlikleri, benim tahammül sınırlarımı zorluyor.

Çevresine ve evrensel değerlere sahip çıkmak isteyen tüm duyarlı insanlar, önceden olduğu gibi bundan sonra da elinden geldiğince doğru, somut verilere dayanan haberlerin arifesinde tepkilerini ortaya koymak için kendi potansiyellerinin üzerine çıkmak zorundalar.

Bunu hem kendileri, hem çocukları, hem ülkemizin geleceği için yapmalılar.


Hangi işte veya görevde olursa olsunlar, üzerlerine düşeni hakkaniyeti ile yapmayan; halkın, haklı nedenlere dayanan istek ve taleplerini; kendi menfaat ve çıkarları doğrultusunda kullanma ve kullandırma basiretsizliği gösteren kişi ve kişilerin kazançları haramdır! Böyle bir vebal içinde yaşayanlar birgün gelir “Ben nerde yanlış yaptım” dediklerinde iş işten geçmiş olur.


Her kim olursa olsun, bilinçli olarak çalıştığı şirkete veya kuruma menfaat sağlamak için “haksız olarak” halkın gerçeği öğrenme hakkına ve özgürlüğüne ipotek koyup, onları kendi objektiflerinden yansıyan görüntüler ile kendi çıkarları için planladıkları yanlışlara doğru sürüklemeye, yönlendirmeye ve örgütlemeye çalışanlar... bu dünyadaki en aşağılık en kalleş insan müsveddeleri ve vatan hainleridir!

Bu vebali alanların vay haline!  


Bizler, halk’ız; halkın ısrarı; uğrunda can veren atalarımızın emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini; bizler de atalarımız gibi canımız pahasına, düşmanlardan koruma arzumuzun yanısıra, seçtiğimiz liderlerden talep ve isteğimiz; öncelikle herkese adil dağıtılan bir adalet, gelir ve medeni insanlar gibi yaşayabilmek için verilen sözlerin ve hizmetlerin gerçekleşmesini beklemekten ibarettir.


Bu uğurda en yakınları bile olsa; üzerine düşen görevleri hakkaniyetiyle yapmayan, kamu vicdanını sızlatan, devletin imkânlarını kendi çıkarları ve menfaatleri için kullananları cezalandırmayan liderler, tarihe bunun hesabını er geç verirler.

Bu gün mesleğinde sapma yapmadığı için suikasta uğrayan ölen, yaralanan ve zarar gören insanlar olduğu sürece; kötülerin işi pek kolay olmayacaktır!


Bunu yaşadıkça göreceğiz... M.Talip Girgin

 
YORUM EKLE

banner3205

banner3212

banner3153

banner3196