banner3088

Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na Personel Alınacak

Silivri Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Silivri İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 Adet Yardımcı Hizmet Görevlisi ünvanlı personel istihdam edilecek.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na Personel Alınacak
Silivri Kaymakamlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;

SİLİVRİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI “YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ” PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

Silivri İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca “1 Adet Yardımcı Hizmet Görevlisi” unvanlı personel istihdam dilecektir.

I-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER


- GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa

bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü

bulunmamak,

9) Adli ve idari soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,

10)İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

11)İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 Ay Deneme Süreli)


- YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ

1- 5 Yıldan bu yana Silivri’de ikamet ediyor olmak,

2- En az İlköğretim Mezunu olmak,

3- En az ( B ) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

4- Erkek Olmak,

5- İşe alınacak kişiler alındıkları bu işte 5 Yılı doldurmadan tayin talebinde bulunamaz ve Vakıf

Mütevelli Heyetince de buna izin verilmez.


II-MÜLAKATA ALINACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- 2 adet vesikalık fotoğraf,

- Sabıka kaydı,

- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu,

- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri,

- Ehliyet Fotokopisi,

- Adaylarda Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.


III-MÜLAKATA BAŞVURU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

-Yardımcı Hizmet Görevlisi için müracaatlar, istenilen belgeler ile birlikte 25.05.2012 Cuma günü

Saat 17.00’a kadar Silivri İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Özel İdare İş Merkezi

K:5 No:61 adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Eksik belge ve yanlış beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

- Mülakat 28.05.2012 günü saat:10:00’da Kaymakamlık toplantı salonunda yapılacaktır.

- Vakıf Mülakat Komisyonu mülakata çağrılan adayları işe alıp almamakta serbesttir.


IV- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Silivri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Özel İdare İş Merkezi K:5 No:61 Silivri

Ayrıntılı Bilgi İçin Vakıf Müdürlüğü Tel: Silivri SYD Vakfı : (212) 727 56 89

Web Adresi : www.silivri.gov.tr


İLANEN DUYURULUR


SALİH KESER
Kaymakam
Vakıf Başkanı 
Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2012, 14:06
YORUM EKLE

banner3205

banner3211

banner3153

banner3196