banner4556

Yazıcı: Kırsal Mahallelerin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları yenilenmeli

banner4336

AK Parti Meclis Üyeleri Celalettin Yazıcı, Sami Barlas ve Filiz Güler imzası ile 24 Kasım tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına, mahalleye dönüştürülen köylerimizin planları hakkında bir önerge sunuldu.

banner4558

Önergeyi aynı zamanda Silivri Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı da olan Celalettin Yazıcı şu şekilde ifade etti: “Aşağıdaki sorularımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. Silivri İlçemiz sınırları içerisinde köy tüzel kişilikleri 10.07.2004 tarihi 5216 sayılı Belediye Kanunu ve 12.11.2012 tarih 6360 sayılı 14 ilde Büyükşehir ve 27 ilçe kurulmasına dair kanun ile mahalleye dönüşen 18 adet mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelerle ilgili Silivri Belediyesi olarak Kasım ayı meclis oturumunda 16 Ekim 2020 tarihli 7186 sayılı kanuna göre ‘Kırsal mahalle veya köy yerleşik alanı' kararı almış bulunmaktayız. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan bu köylerimize Silivri Belediyemizin tohum, saman, silaj gibi, İstanbul Büyükşehir belediyenizin de fide destekleri vardır.

“KÖYLERİMİZİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ PROBLEMLERİ BULUNMAKTA”

Ancak bu köylerimizin 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile ilgili önemli problemleri bulunmaktadır.

“İMAR VE İNŞAAT UYGULAMASI YAPILAMAMAKTA”

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları onayı ile birlikte “Uygulama İmar Planlarında yer alan alanlarda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca parselasyon planları yapılıp onaylanmadan uygulama yapılamaz” plan notu gereği imar ve inşaat uygulaması yapılamamakta. Bahse konu mahallelerde meskûn alanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca parselasyon planlarının hazırlanması halinde de meskun parsellerin bir çoğunda parsel içerisinde yer alan konut, kümes, hayvancılık ve tarımsal yapılar nedeniyle eşit miktarda Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintisi yapılmasında zorluklar yaşamakta veya komşu parsel malikleri ile hisselendirilmek zorunda kalınmaktadır. Bu nedenle mahallelerimizde parselasyon planları da hazırlanıp onaylanamamış ve halen bu alanlarda imar ve inşaat faaliyetlerine izin verilememektedir.

“1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANLARININ YENİLENMESİ GEREKMEKTE”

Bu nedenlerden dolayı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları doğrultusunda inşai faaliyetlere yönelik uygulamalar yürütülemediğinden, yapılaşma karakteri, tarım ve hayvancılık sektöründe çalışanların ihtiyaç duyduğu tarımsal yapı ve tesisleri, mülkiyet durumu ve kadastral sınırlar gibi halihazır kullanım durumu da dikkate alınarak mahallelerimize ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının yenilenmesi gerekmekte.

Bu kapsamda;

Bahsi geçen köylerimizde bu yönde bir Nazım İmar plan çalışması var mıdır?

Varsa ne zaman tamamlanacağı konusunda süreci bizimle paylaşır mısınız?

Yoksa bahsi geçen bu köylerimizde Nazım İmar planı yapmayı düşünüyor musunuz?”

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2021, 10:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4390

banner4321

banner3841