banner3088

Kalite Yönetimi Çalıştayı Silivri’de Gerçekleştirildi

İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUPAM) tarafından; "1. Kalite Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi.

Kalite Yönetimi Çalıştayı Silivri’de Gerçekleştirildi

4 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUPAM)'nin ev sahipliğinde düzenlenen RUPAM Müdür Yrd.sı Dr. Öğt. Üyesi F. Turan YAMAN'ın moderatörlüğünü yaptığı çalıştaya; Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ali Onur BAŞTUĞ ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Dr. Öğt. Üyesi Naci POLAT konuşmacı olarak katıldı. Söz konusu çalıştay, İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İ. Erdal KEREY ve RUPAM Koordinatörü H. Murat LEHİMLER'in ortak girişimleriyle gerçekleşti.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi (RUPAM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman ÖZMEN açılış konuşmasında; "Kalite, insanlık tarihi boyunca insanlığın bir parçası olmuşsa da bir kavram olarak “kontrol” ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Bu kontrol ise kuruluşların mükemmelliğe ulaşmalarını sağlayacak bir yönetim anlayışıyla sağlanmaktadır. Sürekli gelişme ve iyileşmeyi hedefleyen bu yönetim anlayışı “Toplam Kalite Yönetimi”dir. Toplam Kalite Yönetimi felsefesi yaklaşık yüz yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Kurumsal kaliteye ulaşma, günümüz işletmelerinin de öncelikli amaçları arasındadır. Bu da kaliteyi bir bütün olarak ele alarak kurumsal her unsuru içine alan politikalar, düzenlemeler ve uygulamalar geliştirmeyi, bunları yazılı dokümanlara dönüştürmeyi, kurumsal değerlendirme ve denetimi yazılanlara göre gerçekleştirmeyi gerektirmektedir" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustada KARA; "Kalite Yönetimi uygulamalarıyla kurum ve kuruluşların verimlilik ve etkinliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımda bir işletmenin/kurumun çeşitli bölümlerinin kalitenin yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi amacıyla harcadıkları çabaların birleştirilip eşgüdümü sağlanır" diye devam etti.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ali Onur BAŞTUĞ yapmış olduğu konuşmada; "Küçük ve sürekli iyileştirmeler ile süreç geliştirme Toplam Kalite Yönetimi’nin temel unsurudur. Bu yaklaşımda, “Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al” olarak bilinen “PÜKO” metodolojisin bütün kalite yönetimi süreçlerine uygulanması gerekir" dedi ve bu metodoloji hakkında bilgi verdi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Dr. Öğt. Üyesi Naci POLAT yapmış oldukları sunumda; "Kalite yönetimi, bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler bütünüdür. Bu da kuruluşun daha önceden belirlenmiş bir kalite politikası ve hedefleri olmasına bağlıdır. Kalite yönetimi, kalite planlaması, kalite kontrolü, kalite güvencesi ve kalite iyileştirilmesi gibi ileri aşamaları da içerir" dedi.

Çalıştay moderatörü RUPAM Müdür Yrd.sı Dr. Öğt. Üyesi Fatih Turan YAMAN; "Kalite yönetimi, bütün üretim sürecinin yönetimi, dolayısıyla sürekli olarak ürün ve hizmetin standarda uyumunu ve tabi ki üretici ile çalışanların da bu sistemi benimsemeleri üzerine çalışmaları gerekir" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUPAM) tarafından düzenlenen; "1. Kalite Yönetimi Çalıştayı", İstanbul Rumeli Üniversitesi Akın Akkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Söz konulu Kalite Çalıştayı, her sene RUPAM tarafından geliştirilerek farklı bir "Kalite" temalı olarak gerçekleştirilecektir.

Toplam kalite felsefesi ve uluslararası standartlar, kurumsal yapıyı sistem olgusu içerisinde ele almakta ve öncelikle bir kalite sisteminin oluşturulması gerektiğine karşı toplumu bilinçlendirmeye çalışan İstanbul Rumeli Üniversitesi'nce düzenlenen "1. Kalite Yönetimi Çalıştayı" konulu etkinliğe çok sayıda akademisyen, öğrenci, Sivil Toplum Örgüt temsilcileri ve Silivri'liler katıldı.

Çalıştaya ilişkin rapor, kısa süre içinde İstanbul Rumeli Üniversitesi web sitesinden yayınlanacak. Çalıştay Raporu, ayrıca kitap olarak yayınlanacaktır.

YORUM EKLE

banner3092

banner3205

banner3212

banner3152

banner3196