banner3088

Gerçek usulden basit usule geçiş

Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar odası resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda,6322 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden belirlenen şartları sağlayanlara basit usule geçme imkânı getirildiğini duyurdu

Gerçek usulden basit usule geçiş

Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar odası resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda,6322 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden belirlenen şartları sağlayanlara basit usule geçme imkânı getirildiğini duyurdu.

Yapılan duyuruda gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin;

- Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartları topluca taşıması,

- Arka arkaya iki hesap dönemi iş hacminin Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olması,

- Yazılı talepte bulunması

halinde, bu şartların gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçmeleri mümkün bulunmaktadır.

İşin eş ve/veya çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınacaktır.

Ancak, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilen mükellefler hiç bir suretle basit usule dönemeyeceklerdir.

Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin basit usule geçmeleri için alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her birinin arka arkaya iki yıl süreyle Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olması gerekmektedir.

 6322 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 81 inci madde hükmüne göre, gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartların tespitine ve iki yıllık sürenin hesabına 1/1/2012 tarihinden itibaren başlanmıştır.2012 -2013 yılları hadleri aşmayan gerçek usul vergi mükellefleri 01.01.2014 tarihinden itibaren Ocak ayı içerisinde ilgili vergi dairesine dilekçe ve 2012 -2013 yılları hesap özeti ile müracaat ederek Basit Usule dönebilirler. 

Diğer taraftan, aynı kanunun 51'inci  maddesinde sayılan işlerle uğraşanlar Basit Usulden Faydalanamaz
Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2013, 11:31
YORUM EKLE

banner3205

banner3196

banner3549

banner3212