banner3088
banner3458

4 yat limanı projesi için ihaleye çıkılıyor

banner3457

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Balıkesir, Tekirdağ, Çeşme ve Silivri'de "yap - işlet - devret" modeliyle yapılması planlanan 4 yat limanı projesi için ihale duyurusu yaptı.

4 yat limanı projesi için ihaleye çıkılıyor
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir Avşa Adası Türkeli Yat Limanı İskeleler ile Üstyapı Tesisleri İnşaatı, Tekirdağ Yat Limanı, Çeşme Şifne Yat Limanı, Silivri Yat Limanı projeleri Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun kapsamında ihale edilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, söz konusu işlerin ihaleleri teklif verme şartnamelerinde detaylandırılan usul ve esaslar kapsamında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak. Projelere ait ihale dosyalarını 28 Ekim'den itibaren Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Liman Yapım Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görebilecek istekliler, ihalelere iştirak etmek için ihale dosya bedeli olan her bir proje için KDV dahil bin lira Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatıracak, daha sonra makbuzla birlikte Liman Yapım Dairesi Başkanlığına müracaat ederek dosyaları alacaklar. Teklifler, şartnamelerde belirtilen teklif verme tarih ve saatine kadar bizzat istekli veya vekili tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Liman Yapım Dairesi Başkanlığındaki görevlilere teslim edilecek. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo gibi yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. İşlerin her birisi için geçici teminat tutarı 200 bin lira olarak belirlendi. Projelerle ilgili teklif verme son tarihleri bu işlere ait teklif verme şartnamesinde yer alacak. Adı geçen projelerde görevli şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecek. Söz konusu işler, 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dahilinde yürütülecek. İdare, uygun teklifi tespit etmekte, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbest olacak. İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam altında İdareden talepte bulunamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ayrıntıları şöyle:

"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından,
- Balıkesir Avşa Adası Türkeli Yat Limanı İskeleler ile Üstyapı Tesisleri İnşaatı,
- Tekirdağ Yat Limanı,
- Çeşme Şifne Yat Limanı,
- Silivri Yat Limanı,
Projeleri 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun” kapsamında ihale edilecektir.

1 - Söz konusu işlerin ihaleleri Teklif Verme Şartnamelerinde detaylandırılan usul ve esaslar kapsamında kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

2 - İstekliler Projelere ait ihale dosyalarını 28/10/2013 tarihinden itibaren Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek / ANKARA adresindeki Liman Yapım Dairesi Başkanlığı 523 No’lu odada ücretsiz olarak görebilirler. Ancak, ihalelere iştirak etmek için ihale dosya bedeli olan her bir proje için KDV dâhil 1.000,00-TL’nı (BinTürkLirası) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırmalarını müteakip buna dair makbuzla birlikte Liman Yapım Dairesi Başkanlığına müracaat ederek dosyalarını almaları gerekmektedir

3 - Söz konusu işlerin teklifleri, ihaleye ait işlerin Teklif Verme Şartnamelerinde belirtilen teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar bizzat istekli veya vekili tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek / ANKARA adresindeki Liman Yapım Dairesi Başkanlığı 523 No’lu odada bulunan görevlilere teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo v.b. yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranacak şartlar işlerin Teklif Verme Şartnamesinde belirtilmiş olup, bu işlerin her birisi için geçici teminat tutarı 200.000,00-TL’dır (İkiyüzbinTürkLirası).

5 - Bu projeler ile ilgili teklif verme son tarihleri bu işlere ait Teklif Verme Şartnamesinde belirtilmiştir.

6 - Adı geçen projelerde Görevli Şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecektir.

7 - Yukarıda ismi belirtilen işler, 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yürütülecektir.

8 - İdare uygun teklifi tespit etmekte, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbest olup, İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar." 
Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2013, 11:19
YORUM EKLE

banner3205

banner2250

banner3212

banner3196