banner3088

Ergenekon'da tahliye kararı verildi

Ergenekon Davası'nda Tuncay Özkan, Levent Göktaş, Sedat Peker, Kemal Kerinçsiz, Dursun Çiçek, Alparslan Aslan, İbrahim Şahin, Prof. Dr. Yalçın Küçük, Şener Eruygur, Hasan Iğsız, Mehmet Ali Çelebi, Merdan Yanardağ, Alaaddin Sevim tahliye edildi.

Ergenekon'da tahliye kararı verildi

 ERGENEKON DAVASINDA 5 TAHLİYE DAHA

Ergenekon davasında tutuklu bulunan teğmen Mehmet Ali Çelebi, Merdan Yanardağ, Hasan Iğsız, Alaettin Sevim ve Şener Eruygur tahliye edildi.

Ergenekon davasında tahliye talebinde bulunan 5 isim hakkında tahliye kararı çıktı. Tahliye taleplerini değerlendiren İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Ali Çelebi, Merdan Yanardağ, Hasan Iğsız, Alaettin Sevim ve Şener Uygur’un tahliyesine karar verdi.

Mahkeme kararında, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karar verdikten sonra tahliye taleplerini, 'işten el çektiği' gerekçesiyle etkili biçimde incelemeden reddettiğini, mahkemenin 7 ayı aşkın bir sürede gerekçeli kararı tamamlayamaması ve temyize ilişkin usuli işlemleri ikmal edememesi nedeniyle Yargıtay'da henüz temyiz davası açılamadığından, tahliye isteklerinin resen dahi tahliyekararı vermesi mümkün olan Yargıtay tarafından da incelenmesine olanak bulunamamıştır. Bu nedenle sanıkların mahkumiyet sonrası tutma halinin aynı davanın sanığı olan ve hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından bu nedenlerle hak ihlali olduğu tespit edilen İlker Başbuğ ile aynı şartlarda tabi olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Mahkeme kararında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
"Gerekçeli kararın, hükmün açıklanmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde dosyaya konularak gerekli usuli işlemlerden sonra temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderilmiş olsa idi, davaya ilişkin maddi delilleri değerlendirmekle yetkili ve görevli bulunan Yargıtay'ın, sanığın tahliye talebinin reddine karar verebileceği gibi talebi kabul ederek tahliyesine de karar verebilecekti. Kişi hürriyeti ve güvenliğini ilgilendiren bu husustaki yorumun, ceza hukukunun genel ilkeleri çerçevesinde sanığın lehine yapılması gerekmektedir."

Dosyanın Yargıtay'a gitme sürecinden de bahsedilen kararda, "Yargıtay incelemesinin de uzun zaman alabileceği, sanıkların daha fazla tutuklu kalmasının mağduriyetlerine neden olabileceği, tutukluluk halinin devamı tedbirinin ölçülü olmadığı, sanıkların tutuklu kaldığı süre, sabit ikametgah sahibi olmaları, delillerin toplanarak karar verilmiş olması, delillere tesir olanaklarının bulunmaması, tedbir niteliğindeki tutuklamadan beklenen gayenin elde edilmiş olması" kriterlerine vurgu yapıldı. Bu nedenle 5 ismin de tahliyeni karar veren Mahkeme, sanıklara yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

DANIŞTAY SALDIRISI FAİLİ ALPARSLAN ARSLAN, CEZAEVİNDEN ÇIKAMAYACAK

Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'ın hakkındaki tahliye kararına rağmen cezaevinden çıkamayacağı öğrenildi.

Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Arslan, uzun tutukluluk süresi gerekçe gösterilerek tahliyetalebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren 6. Ağır Ceza Mahkemesi Arslan hakkında tahliye kararı vermişti. Hakkındaki tahliye yazısı cezaevine ulaşan Arslan'ın başka bir suçtan hükmü olduğu ortaya çıktı. Arslan'ın dava aşamasında mahkeme hakimlerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Aldığı hakaret cezası onandığı belirlenen Arslan, bu suçundan dolayı cezaevinden çıkamayacak.

DANIŞTAY SALDIRISININ FAİLİ ALPARSLAN ASLAN TAHLİYE EDİLDİ

Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan Danıştay saldırısını faili Alparslan Aslan ile İrtica ile Mücadele Eylem Planı belgesinin altında imzası olduğu iddia edilen emekli Albay Dursun Çiçek, eski Emniyet Müdürü İbrahim Şahin, gazeteci-yazar Yalçın Küçük ve avukat Kemal Kerinçsiz tahliye edildi.

Ergenekon davasında tutuklu bulunan sanıkların tahliye başvuruları mahkemelerce değerlendiriliyor. Değerlendirilmesi biten talepler üzerine 3 sanık daha tahliye edildi. Bazı sanıkların tahliye talepleri ise yarın değerlendirilecek.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararda Alparslan Arslan'ın 20 Mayıs 2006'da tutuklandığı hatırlatılarak tutuklanması nedeniyle 5 yıllık sürenin 21 Mayıs 2011 tarihinde dolduğu belirtildi. Yapılan yasa değişikliği ile tutukluluk süresinin 5 yıla indiği belirtilerek bu sürenin Arslan için dolduğu ve bu nedenle derhal salıverilmesinin gerektiği vurgulandı.

Mahkeme, Alparslan Arslan'ı tutuklulukta geçirdiği 5 yıllık sürenin dolmuş olması nedeniyle tahliyeederken Arslan'ın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri mesai saatleri içinde ikametgahına en yakın kolluk kuvvetine imza atmasına hükmetti. Arslan'a ayrıca yurtdışına çıkış yasağı da kondu.

ÇİÇEK İÇİN "BAŞBUĞ" KRİTERİ
Dursun Çiçek için ise 5 yıllık sürenin dolmadığına dikkat çekilerek emekli Orgeneral İlker Başbuğ için verilen tahliye kararına değinildi. Tutukluluk süresi 5 yılı dolmayan İlker Başbuğ'la Anayasa Mahkemesi'nin kararına vurgu yapılarak, "Anayasa Mahkemesi'nin emsal teşkil eden bu karar uyarınca bu dosya kapsamında hükmen tutuklu pozisyonunda bulunan ve azami tutukluluk süresi 5 yılı doldurmayan diğer sanıklar hakkında diğer ağır ceza mahkemelerince tahliye kararları verilmiş olunması, Dursun Çiçek açısından hak ve nefaset kuralları ile tutuklamanın tedbir olması şu aşamada tutukluluktaki gayenin gerçekleşmesi olması hususları gözetilerek, Dursun Çiçek hakkında verilen hükmün gerekçesinin uzunca bir süredir yazılmamış olması nedeniyle tahliye taleplerine ilişlin temyiz incelemesi yapacak olan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce değerlendirilememiş olunması hususları bir bütün halinde gözetilerek karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Bu nedenlerle Çiçek'in tahliyesine karar veren mahkeme, Çiçek'e yurtdışına çıkış yasağı koydu. Çiçek ayrıca Cuma günleri evine en yakın kolluk kuvvetine de imza verecek. Ancak Çiçek, Balyoz hükümlüsü olduğu için cezaevinden çıkamayacak

İBRAHİM ŞAHİN, YALÇIN KÜÇÜK VE KEMAL KERİNÇSİZ DE TAHLİYE
Eski polis müdürü İbrahim Şahin'in tahliye talebini değerlendiren İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluk süresini 5 yıl olarak düzenleyen yasa değişikliğine vurgu yaptı. Mahkeme, tutuklulukta 5 yılı doldurduğunu belirttiği Şahin'in tahliyesine karar verdi. Ancak mahkeme Şahin için yurtdışı çıkış yasağı ve haftada bir gün en yakın karakola imza atma zorunluluğu getirdi.
Dava kapsamında 22 Ocak 2008’de tutuklanan avukat Kemal Kerinçsiz de tahliye edildi. Kerinçsiz’in talebini değerlendiren İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi uzun tutukluğu göz önünde bulundurarak Kerinçsiz’in tahliyesine karar verdi. Gazeteci-yazar Yalçın Küçük’ün tahliye taleplerini değerlendiren 8. Ağır Ceza Mahkemesi Küçük’ün tahliyesine karar verdi.

TAHLİYE TALEPLERİ YARIN DA DEĞERLENDİRİLECEK
Öte yandan Ergenekon davasında tutuklu bulunan bazı sanıkların tahliye talepleri ise yarın değerlendirilecek. Tahliye talebinde bulunan sanıklardan Mehmet Eröz, Tuncer Kılınç ve Deniz Yıldırım’ın talepleri ise yarın değerlendirilecek.

PROF. DR. YALÇIN KÜÇÜK'E DE TAHLİYE

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon Davası'nda tutuklu bulunan Prof. Dr. Yalçın Küçük'üntahliyesine karar verdi.

TUNCAY ÖZKAN, LEVENT GÖKTAŞ VE SEDAT PEKER’E TAHLİYE

Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan Gazeteci Tuncay Özkan ile Emekli Albay Avukat Levent Göktaş ve Sedat Peker tahliye edildi. Mahkeme, Tuncay Özkan ve Levent Göktaş'a yurtdışı yasağı koyarken, Sedat Peker'e aldığı ceza miktarını dikkate alarak yasak koymadı.

Ergenekon davası kapsamın tutuklu olan Tuncay Özkan, Levent Göktaş ve Sedat Peker'in tahliyetaleplerini İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İshak Eken, üye hakimler Rafet Koyuncu ile Keskin Karakurt tarafından Tuncay Özkan ve Levent Göktaş için verilen kararda 'sanıkların tutuklu kaldıkları süreler, delillerin toplanmış olup karartılma kuşkusunun kalmaması, sanıkların sabit ikametgah sahibi olması, karar onansa dahi kesinleşebilmesi için geçebilecek muhtemel süre, kararın bozulması halinde telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere neden olunabilecek olması, tutuklamanın tedbir olması, benzer konumdatahliye edilmiş sanıklar da bulunması nedeniyle bunun adalet duygularını incitebilecek olması nazara alınarak başkaca yönler incelenmeksizin yerinde görülen tahliye istemlerinin kabulüne, sanıkların tahliyelerine karar verilmiştir' ifadeleri yer aldı.

Mahkeme, Tuncay Özkan ve Levent Göktaş hakkında yurtdışı çıkış yasağı da koydu. Sedat Peker ile ilgili kararında da aynı gerekçeleri sıralayan Mahkeme, Peker'e verilen ceza miktarını dikkate alarak herhangi bir adli kontrol uygulamadı.

Gazeteci - Yazar Tuncay Özkan, 23 Eylül 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Özkan 5 Ağustos 2013 tarihinde darbeye teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ergenekon soruşturması kapsamında 7 Ocak 2009 tarihinde tutuklanan Emekli Albay Levent Göktaş, 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dava sürecinde gizli tanık ifadelerinin ardından 27 Ocak 2012'de tutuklanan Sedat Peker, dava sonunda "Örgüt üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ERGENEKON’DA BİR TAHLİYE DAHA

Ergenekon davası sanıklarından Tuncay Özkan, emekli Albay Levent Göktaş Sedat Peker’in ardından avukat Kemal Kerinçsiz’in de tahliye edilmesine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Veli Küçük ve Yalçın Küçük’ün de aralarında bulunduğu sanıklarında tahliye taleplerini reddetmişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, “Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması yetkisi TBMM’ye ait değildir. Yetki HSYK’nındır. TBMM’nin özel yetkili mahkemeleri kaldırması anayasaya aykırıdır” ifadelerine yer vermişti.

DURSUN ÇİÇEK VE ALPARSLAN ASLAN'A TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Dursun Çiçek ile Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Aslan da tahliye kararı çıktı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi Alparslan Arslan'ın, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri imza atmasına karar verdi. Arslan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Tahliyesine karar verilen Dursun Çiçek, Balyoz davasından hükümlü olduğu için cezaevinden çıkamayacak.

İBRAHİM ŞAHİN’E DE TAHLİYE

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon Davası'nda tutuklu bulunan Eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'in tahliyesine karar verdi.

TUNCAY ÖZKAN’IN AVUKATINDAN ‘TAHLİYE’ AÇIKLAMASI

Tahliye kararının ardından açıklama yapan Tuncay Özkan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, “Bugün ‘Türkiye’de hakimler var’ diyebileceğimiz bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

Avukat Hüseyin Ersöz, tahliye kararının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde gazetecilere açıklama yaptı. Tuncay Özkan’ın tekrar özgürlüğüne kavuşacağını belirten Ersöz,

“Nazlıcan babasına kavuşuyor. Nazlıcan şu an yolda ve zannediyorum ki iki saat içinde Tuncay Özkan cezaevinden çıkış yapmış olacak. Sadece gazetecilik faaliyetleri nedeniyle içeride bulunan sanal bir örgütün yöneticisi olmakla suçlanan Tuncay Özkan, salt gazetecilik faaliyetleri nedeniyle içerideydi ve bugün ‘Türkiye’de hakimler var’ diyebileceğimiz bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Silivri’deki yargılamalar bu ülkenin yüz karası, bu ülkedeki hukuk sisteminin çürümüş olduğunu gösteren karar ve uygulamalar imza attı 5 sene içerisinde. Ancak bugün Çağlayan Adliyesi’ne geldiğimizde vicdanlarına göre karar veren, bunun için hiçbir şey aramayan hakimlerle karşılaştık. Onların bakışları, davranışları, kaleme dökmüş oldukları karar bile Silivri’dekilerden çok daha farklı. Türkiye’de tıpkı bir zamanlar faşizm Almanya’sında söylendiği gibi ‘Türkiye’de hala hakimler var’ diyebilen bir hukukçuyum artık. Bugün Tuncay Özkan tekrar özgürlüğüne kavuştuğu için ve bugün yine diğer mahkemeler tarafından verilecek olan kararlarla Ergenekon davası sanıkları tekrar özgürlüğüne kavuşacağı için hukuk adına biraz daha ümitlenmiş, Türkiye’nin geleceği adına biraz daha ümitlenmiş durumdayım” diye konuştu.

 

İHA

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2014, 21:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner3092

banner2834

banner2253