Ankara'da sürdürülebilir tarım çalışmaları hızlandı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 'Ankara'da Biyoçeşitlilik Tarım ve Çocuk Etkinlikleri' çerçevesinde Sürdürülebilir Tarım ve Biyolojik Çeşitlilik eğitimi ve Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türkiye'de Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları ve Doğa Tarihi Müzelerinin Tarihsel Süreci Paneli gerçekleştirildi.

Ankara'da sürdürülebilir tarım çalışmaları hızlandı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından “Ankara’da Biyoçeşitlilik Tarım ve Çocuk Etkinlikleri” çerçevesinde Sürdürülebilir Tarım ve Biyolojik Çeşitlilik eğitimi ve Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türkiye’de Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları ve Doğa Tarihi Müzelerinin Tarihsel Süreci Paneli gerçekleştirildi.

Ankara Valiliği, Ankara Kalkınma Ajansı ve Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUBİOM) arasında yapılan "Ankara’da Biyoçeşitlilik, Tarım ve Çocuk Etkinlikleri" protokolü kapsamında yürütülen çalışmalar başladı.

İlköğretim okulu öğrencilerinin katıldığı “Sürdürülebilir Tarım ve Biyolojik Çeşitlilik” eğitimi Biyosfer Müze’de 8 Şubat günü, uzman isimlerin katıldığı Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılında Türkiye’de Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları ve Doğa Tarihi Müzelerinin Tarihsel Süreci Paneli ise 9 Şubat günü gerçekleştirildi.

Çocuklar için Sürdürülebilir Tarım ve Biyoçeşitlilik eğitimi başladı

Tarım ve Çocuk teması kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Tarım ve Biyolojik Çeşitlilik” eğitim programının ilk modülü gerçekleştirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Valiliği ve HUBİOM arasında 26 Aralık 2023 tarihinde imzalanan "Ankara’da Biyoçeşitlilik, Tarım ve Çocuk Etkinlikleri" protokolü kapsamında yürütülen eğitimler başladı.

Eğitimler Biyosfer Müze’de yapıldı

"Ankara’da Biyoçeşitlilik, Tarım ve Çocuk Etkinlikleri" protokolü kapsamında ilk eğitim “Sürdürülebilir Tarım ve Biyolojik Çeşitlilik” başlığıyla Biyosfer Müze’de 8 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Eğitim programına Ankara Valiliği koordinasyonundaki Bilim ve Sanat Eğitim Merkezilerine (BİLSEM) kayıtlı ilköğretim okulu 7. sınıf öğrencilerinden 50 çocuk katıldı.

Ankara Kalkınma Ajansının Tarım ve Çocuk Programı çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile öğrencilere geleneksel ve modern tarım sistemleri ile tarımsal biyolojik çeşitlilik, tarımda sürdürülebilirlik, gıda güvencesi gibi tematik konuların aktarılması amaçlanıyor. Eğitim programında HUBİOM bünyesinde yer alan Biyosfer Müze altyapısı ve koleksiyonları kullanıldı.

“Yaparak, Yaşayarak ve Gözlemleyerek Öğrenme”

Biyosfer Müze uzmanları tarafından sunulan eğitimlerde; gün boyunca sürdürülebilir tarım, biyoçeşitlilik ve gıda güvencesi kavramları aktarılırken; “yaparak, yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenme” uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda, bitki hücrelerinde bölünme gibi temel olaylar yanı sıra gıda ve tıbbi amaçlı bitkilerin keşfi, Ankara’nın zengin tarım ürünleri ile biyolojik çeşitliliği, tarımda önemli rol oynayan böceklerin işlevleri ve ekosistemdeki yerleri başlıkları yer aldı. "Tarımın Hikayesi ve Dijital Tarım Teknolojileri" etkinliğinde ise tarımın evrimi gözden geçirildi, dijital tarım teknolojilerinin rolü tartışıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Valiliği ve Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından özel olarak oluşturulan içeriğe sahip programın yıl boyunca farklı öğrenci grupları ile devam etmesi planlanıyor.

Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılında Türkiye’de Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları ve Doğa Tarihi Müzelerinin Tarihsel Süreci Paneli

Ankara’da Biyoçeşitlilik, Tarım ve Çocuk Etkinlikleri iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen panel 9 Şubat tarihinde Biyosfer Müze’de gerçekleştirildi. Panel, Biyosfer Müze Müdürü Prof. Dr. Selim Sualp Çağlar, Ajans Genel Sekreter Vekili Emine Doğrukök, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Ankara Vali Yardımcısı Harun Kaya’nın açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarında biyolojik çeşitliliğin korunmasının ve buna yönelik farkındalık artışı sağlanmasının önemine değinildi. Bu alandaki çalışmaların, tarımın biyoçeşitliliğe olan etkilerini anlamak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek ve gelecek nesiller için sağlıklı bir çevre bırakmak için hayati bir rol oynadığı vurgulandı. Protokol kapsamında yürütülen “Biyoçeşitlilik, Tarım ve Çocuk” odaklı etkinliklerin, taraflarının oluşturduğu sinerji ile sürdürülebilir kalkınma amacına hizmet etmek için iyi bir başlangıç olduğu değerlendirildi.

Panel programı

Panelde, biyoloji biliminin tarihsel gelişimi, biyoçeşitlilik araştırmalarına yeni yaklaşımları ve doğa tarihi müzeciliğinin geleceği gibi konular alanında uzman bilim insanları tarafından tartışıldı.

Panel konuları; Türkiye Cumhuriyeti’nde Biyoloji Biliminin Tarihsel Gelişimi, Türkiye’de Cumhuriyet’in 100 Yılında Floristik Botaniğin Gelişmesi, Cumhuriyet Dönemi Faunistik Çalışmaların Tarihsel Süreci, Türkiye Cumhuriyeti’nde Zirai Mücadelenin Yüzyılı, Omurgalı Faunamızdaki Tarihsel Gelişmeler, Resimli Türkiye Florası, Bitki Genetik Kaynaklarımız ve Küresel Isınma Karşısında Kurak Alan Bitkilerinin Önemi: Ankara ve Çevresinden Örnekler, Biyoçeşitlilik Araştırmalarına Yeni Yaklaşımlar, Doğa Tarihi Müzeciliğinin Geleceği: Berlin Doğa Tarihi Müzesi Örneği olarak sıralandı. Panelin Ankara’da sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık oluşturması amaçlanıyor.