Silivri Kent Kimliği Geliştirme Komisyonu kuruldu

Silivri Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısında Kent Kimliği Geliştirme Komisyonu kuruldu.

Silivri Kent Kimliği Geliştirme Komisyonu kuruldu

Silivri Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında, AK Parti Meclis Üyesi Enes Kocabaş'ın önerisi ile "Kent Kimliği Geliştirme Komisyonu"nun kurulması gündeme geldi. Önerge, meclisteki üç grubun, AK Parti, MHP ve CHP'nin ortak imzasıyla gündeme sunuldu ve oybirliğiyle alındı. Bu karar, Silivri'nin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik yapısının daha detaylı incelenmesini ve bu alanlarda stratejik planların geliştirilmesini amaçlıyor.
KOCABAŞ'TAN SİLİVRİ'NİN GÜÇLÜ POTANSİYELLERİNE VURGU
Dorukhan Enes Kocabaş, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, kentlerin spritüel, materyal, sosyal ve politik koşulların bir dışa vurumu olduğunu belirterek, bu koşulların şehirler arasında farklılık gösterdiğini ve her şehri özgün bir olgu haline getirdiğini vurguladı. Silivri'nin, tarihsel olarak farklı milletler ve devletler tarafından stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Kocabaş, kentin sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık, turizm ve eğitim gibi alanlarda güçlü potansiyeller barındırdığını söyledi.
SİLİVRİ'NİN ZENGİN TARİHİ VE POTANSİYELLERİ
Kocabaş, konuşmasında Silivri'nin geçmişinin milattan önce 3 binli yıllara dayandığını belirtti. Şehrin tarih boyunca kendi kendine yetebilen bir ekonomi yapısına sahip olduğunu ve bu özelliğin günümüzde de devam ettiğini vurguladı. British Museum'da sergilenen ve Silivri'ye ait olan antik sikkelerden bahseden Kocabaş, bu sikkelerin şehrin kendi ekonomisini yönetme kapasitesinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.
KOMİSYONUN AMACI VE İŞLEVİ
Kent Kimliği Geliştirme Komisyonu'nun amacı, Silivri'nin sahip olduğu potansiyelleri en verimli ve sürdürülebilir şekilde değerlendirmek olarak belirlendi. Komisyon, şehrin sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık, turizm ve eğitim gibi alanlardaki dinamiklerini ve potansiyellerini analiz ederek, bu alanlarda strateji ve eylem planları geliştirecek. Ayrıca, komisyon, kent sakinleri, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerin görüşlerini alarak halk katılımını sağlayacak platformlar oluşturacak.
MECLİSTE ORTAK DESTEK
Önerge, meclisteki AK Parti, MHP ve CHP gruplarının ortak imzasıyla gündeme sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. Enes Kocabaş, önergeyi ortak önerge haline getiren CHP Grup Başkan Vekili Önder Çolak, MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın ve AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı'ya teşekkür etti.
KOMİSYON ÜYELERİ
Kent Kimliği Geliştirme Komisyonu'nun görev alacak meclis üyeleri CHP'den Sibel Aydın Işıköndeş, Aykut Batur, Ebru Onur, AK Parti'den Dorukhan Enes Kocabaş ve MHP'den Görkem Ercan olarak seçildiler.
SONUÇ VE BEKLENTİLER
Bu komisyonun kurulması, Silivri'nin tarihi, coğrafyası ve potansiyellerinin bilimsel ve sosyal araştırmalar ışığında incelenmesi ayrıca kent kimliğini güçlendirecek ve yerel paydaşların aidiyetlerini geliştirecek stratejiler geliştirmesi için bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Komisyonun çalışmaları sonucunda elde edilecek veri ve analizlerin, Silivri'nin gelecekteki kalkınma planlarına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. HÜRHABER