Başkentte Hamidiye Camisi yeniden ayağa kaldırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ulus Telgraf sokağında yer alan Hamidiye Camisi'ni yeniden kent tarihine kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkentte Hamidiye Camisi yeniden ayağa kaldırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ulus Telgraf sokağında yer alan Hamidiye Camisi’ni yeniden kent tarihine kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, kent tarihinde önemli bir yeri olan ve Ulus Telgraf Sokağı’nda yer alan Hamidiye Cami’deki yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun onayı sonrası, 19. yüzyılın önemli yapılarından eski adı Tatarlar Cami şimdiki adıyla Hamidiye Cami’nde rölave, restitüsyon ve yenileme projeleri yapılıyor.

Abdülhamit Dönemi’nde Romanya’dan ve Bulgaristan’dan getirilen muhacirler için yaptırılan ve duvarlarının kerpiç çatısının ahşaptan inşa tarihi camideki restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Ankara tarihindeki yerini alacak.