Sultançiftliği Tarım İşletmeleri - 'Malva Bio Farm & Arboretum'un Arbnet Arboretum Akreditasyonu Yenilendi

İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan SULTANÇİFTLİĞİ TARIM İŞLETMELERİ - MALVA Bio Farm & Arboretum, ArbNet Arboretum Akreditasyonu tarafından yeniden akredite edildi. Bu gelişme, SULTANÇİFTLİĞİ - MALVA'yı dünyada tanınan ilk organik belgeli çiftlik-arboretum olarak daha da pekiştirdi.

Sultançiftliği Tarım İşletmeleri - 'Malva Bio Farm & Arboretum'un Arbnet Arboretum Akreditasyonu Yenilendi

2018 yılında ArbNet Arboretum Akreditasyon Programı ve Morton Arboretum tarafından Seviye I Akreditasyon ile ödüllendirilen SULTANÇİFTLİĞİ - MALVA, 5 yıllık sürenin tamamlanması ile birlikte yeniden değerlendirilerek standartlara uygunluğu doğrulandı ve akreditasyonu yenilendi. ArbNet Arboretum Akreditasyon Programı, çeşitli gelişim, kapasite ve profesyonellik düzeylerinde arboretaları resmi olarak tanıyan tek küresel girişimdir.

SULTANÇİFTLİĞİ Tarım İşletmeleri Hakkında

1983 yılında Kayserili işadamı ve çiftçi merhum Ali Hikmet Müezzinoğlu tarafından kurulan SULTANÇİFTLİĞİ, modern tarım uygulamaları ile ağaçlandırma çalışmalarını bir araya getiren bir işletmedir. 148 dönümlük alanı kapsayan arboretum, agro-ormancılık ve gıda ormanı uygulamalarına ev sahipliği yapmaktadır.

Arboretumda, ülkemize ait Kızılçam ve Mürver gibi ağaç ve çalı grupları, Siyez ve Kavılca Buğdayları gibi yerli popülasyonlar ve nadir bitkiler bulunmaktadır. Ayrıca, beyaz leylek göçü, Siyez buğdayı, mikoriza mantarları ve permakültür üzerine çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.

Eğitim ve Araştırma Çalışmaları

SULTANÇİFTLİĞİ - MALVA, 'Permakültür ile Biyoçeşitliliği Yeni Nesillere Tanıtmak' adlı uluslararası yayınlanmış eğitim programı ile dikkat çekmektedir. Bu program kapsamında, TÜBİTAK ve ERASMUS+ Proje Eğitimleri, İlk-Ortaokul ve Lise grup ziyaretleri ile 'Toprak Günü' etkinlikleri gibi çeşitli eğitim kursları ve turlar düzenlenmektedir. Ayrıca, tescilli 'MALVA' markası altında, Avrupa ve Türkiye organik standartlarına uygun, tek orijinli buğdaylarını artisanal olarak işleyen modern bir taş değirmeni işletmesi de bulunmaktadır.

Melike Esma Müezzinoğlu'nun Açıklamaları

SULTANÇİFTLİĞİ - MALVA Biofarm & Arboretum’un kurucusu Melike Esma Müezzinoğlu, "Yaşamın tüm çeşitliliğini koruma, geliştirme ve tanıtmaya adanmış, gelenekseli modern zamanlarda yaşayan ekolojik çiftlik işletmesiyiz. Toprak ve Doğa Koruyuculuğunda ekolojik pratik tecrübelerimizi, Uluslararası Arboreta'ya yayarak kapasite artışı sağlamak, dünya hedefleri için önemli. Karşılaştığımız çeşitli zorluklarda, gerek BGCI, gerekse ArbNet'in araştırma, eğitim, erişim birikim desteği ile, orta vade enstitüleşme hedeflerimize ulaşmakta ivme kazanmak istiyoruz," dedi.

ArbNet Hakkında

ArbNet, arboretaların kurumsal hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için bilgi, deneyim ve diğer kaynakların paylaşımını kolaylaştıran etkileşimli ve işbirlikçi uluslararası resmi bir arboreta topluluğudur. ArbNet Arboretum Akreditasyon Programı, Morton Arboretum’un sponsorluğunda ve Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruma Birliği (BGCI) işbirliği ile resmi bir küresel girişimdir. Program, arboretaların gelişim, kapasite ve profesyonellik standartlarını yükseltmeyi amaçlar.

Daha fazla bilgi için: www.arbnet.org

İletişim:

Melike Müezzinoğlu  
Telefon: 0546 7101015  
E-posta: [email protected]