Uzmanı açıkladı: Doğru kitapları okumak depresyon ve anksiyeteyi iyileştiriyor

Dünya çapında 300 milyondan fazla insanı etkileyen ve her yıl yaklaşık bir milyon insanın intihar nedenlerinden biri olan tekrarlayıcı bir ruhsal bozukluk olarak tanımlanan majör depresyon bireylerde sosyal uyum, işlevsellik ve yaşam kalitesinde bozulmaya yol açıyor. Uzman Psikiyatrist Doç. Dr. Alişan Burak Yaşar, önemli bir iş gücü kaybına ve toplum için ekonomik yüke yol açan depresyonun tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi temelli kitapları okumanın tedavideki semptomların daha da çözülmesine katkılarının araştırma ile ortaya konduğunu anlattı.

Uzmanı açıkladı: Doğru kitapları okumak depresyon ve anksiyeteyi iyileştiriyor

Dünya çapında 300 milyondan fazla insanı etkileyen ve her yıl yaklaşık bir milyon insanın intihar nedenlerinden biri olan tekrarlayıcı bir ruhsal bozukluk olarak tanımlanan majör depresyon; bireylerde sosyal uyum, işlevsellik ve yaşam kalitesinde bozulmaya yol açıyor. Uzman Psikiyatrist Doç. Dr. Alişan Burak Yaşar, önemli bir iş gücü kaybına ve toplum için ekonomik yüke yol açan depresyonun tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi temelli kitapları okumanın tedavideki semptomların daha da çözülmesine katkılarının araştırma ile ortaya konduğunu anlattı.

Depresyon tedavisinde sıklıkla antidepresan ilaçların kullanıldığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİBSF), Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alişan Burak Yaşar, psikoterapiye erişmekte güçlük yaşayan hastalar için bibliyoterapinin önemli bir ek “ilaç” olduğunu söyledi.

“Sorun ve semptomlarla başa çıkmak mümkün”

Doç. Dr. Alişan Burak Yaşar, “Bireylerin terapistle çok az ya da hiç etkileşime girmeden psikolojik değişim süreçleriyle ilgili bilgiler ve öneriler sunan ‘Kitapla terapi’ bir diğer adı ile ‘Bibliyoterapi’nin, bireylerin zorluklarını daha iyi anlamalarına, davranışlarını geliştirmelerine ve günlük yaşamdaki sorun ve semptomlarla başa çıkmalarına yardımcı olabileceğine dair kayda değer bir bulgu birikimi var.” dedi.

“Her kitap değil, kişisel gelişim kitapları hiç değil!”

Depresif ve kaygı şikâyetlerini hedeflediğimizde kitap seçiminin son derece önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Alişan Burak yaşar “Özellikle Bilişsel Davranışçı Terapi, Kabul Kararlılık Terapisi ve Şema Terapi çerçevesinde hazırlanmış kendine yardım kitapları, bu tekniklere göre hazırlanmamış olan kişisel gelişim vb. kitaplara göre çok daha farklı bir yer tutuyor. Doğru kitaplar seçilmeli” dedi.

“Depresyonun tekrarlanma riskini azaltıyor”

Bibliyoterapinin, kullanım kolaylığı, erişilebilirlik, düşük maliyet, sağlık uzmanlarına olan ihtiyacın azalması önemli derecede avantajlı olduğunu belirten Doç. Dr. Alişan Burak Yaşar, “Yapılan çalışmalar sonucu psikososyal müdahalelerin ve psikoterapide uygulanan ilaç tedavisi ile birleştirildiğinde veya ilaç azaltma döneminde tedaviye eklendiğinde, depresyonun tekrarlama riskinin azaldığını biliyoruz” dedi.

“Anksiyete ve depresyon tedavisinde etkili”

Doç. Dr. Alişan Burak Yaşar, “Bilişsel davranışçı terapi temelli kendi kendine yardım psikoterapi kitaplarının anksiyete ve depresif belirtiler üzerindeki etkisine ilişkin randomize kontrollü bir çalışma: Bir bibliyoterapi çalışması” isimli depresyon ve kaygı şikayeti olan hastalardaki kitap okumanın etkisini araştıran makalesinde, başlangıçta profesyonel rehberlik altında sadece hafif bozukluklarda etkili olduğu düşünülen bibliyoterapinin, hafif ve orta dereceli depresyon ve anksiyete dahil olmak üzere çok çeşitli klinik durumların tedavisinde etki gösterdiğini tespit edebildiklerini kaydetti.